Przeskocz do treści

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).          

 - art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

Zgodnie z w/w  podstawą prawną zarządza się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w następujących terminach:

 • 12.11.2021 - piątek - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 07.01.2022  - piątek - dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 02.05.2022 - poniedziałek - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • Egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 24,25,26 maja 2022 r
 • 01.06.2022 – środa – Dzień sportu/gier i zabaw - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 17.06.2022 - piątek - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

DNI USTAWOWO WOLNE:

 • 14.10.2021 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 11.11.2021 - Święto Niepodległości- czwartek
 • 23.12.2021 - 31.12. 2021 - zimowa przerwa świąteczna
 • 06.01.2022 - Święto Trzech Króli - czwartek
 • 17-30.01.2022 - Ferie zimowe
 • 14 -19.04.2022 - wiosenna przerwa świąteczna
 • 16.06.2022 - Boże Ciało - czwartek
 • 24.06.2022 - zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 25.06 - 31.08.2022 - ferie letnie