Przeskocz do treści

Świetlica

Świetlica jest czynna w godzinach 7:00 – 15:30

W świetlicy dziecko może bezpiecznie i miło spędzić czas: grając w bilard, piłkarzyki, ping – ponga, gry planszowe, szachy.Uczniowie mają zapewnioną pomoc w odrabianiu zadań domowych. W naszej świetlicy dzieci mogą rozwijać swoje uzdolnienia plastyczne.

Ważne informacje:

  • Rodzice / opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
  • Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście wychowawcy świetlicy.
  • Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
  • Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice / opiekunowie.
  • Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy przedmioty osobiste uczniów.
  • Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia dziecka oraz niezwłocznej aktualizacji danych. Kartę można pobrać z linku poniżej lub uzyskać od wychowawców świetlicy.
  • Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice / opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
  • Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu. muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
  • O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielnie wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.