Przeskocz do treści

Czytam Z Klasa

W roku szkolnym 2020/2021 klasy pierwsze naszej szkoły realizują międzynarodowy projekt edukacyjny -  CZYTAM Z KLASĄ  lekturki spod chmurki.

Projekt  ma na celu rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integrację zespołu klasowego, a także  wzmocnienie więzi  ze środowiskiem przyrodniczym oraz  rozwinięcie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Pierwszakom życzymy radości z poznawania nowych bohaterów książek i wspaniałych pomysłów przy wykonywaniu zadań.

Wychowawczynie

Czytam Z Klasa Plakat

1 września 2020

Dzieci objęte dowozem z klas:  II- VIII odjeżdżają:

 z Woli- 7.35
z Facimiecha-7.45

spod szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego- 11.30

od 2 września 2020

Dzieci objęte dowozem z klas:  Oddział Przedszkolny - VIII odjeżdżają:

z Woli- 7.25
z Facimiecha-7.40


spod szkoły po zakończeniu zajęć  lekcyjnych – 15.20

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !

Stoimy u progu nowego roku szkolnego. Spotkamy się już we wtorek 1 września - tym razem nie na uroczystej akademii, a w swoich klasach z wychowawcami. Od środy rozpoczynamy regularną naukę w formie stacjonarnej. Pamiętajmy jednak, że wszyscy musimy zadbać o to, aby w naszej szkole było bezpiecznie. Będą nas obowiązywały zasady ujęte w opracowanych procedurach, które zawierają wytyczne MEN, MZ i GIS. Na spotkaniach z wychowawcami uczniowie zostaną szczegółowo  z nimi zapoznani.

Zwracamy się z prośbą do Rodziców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat obecnej sytuacji i uświadamiali je, jak ważne są obowiązujące zasady higieny i stosowanie się do zaleceń. Zmiany organizacyjne w szkole zostały zaplanowane z myślą o bezpieczeństwie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

Rozpoczęcie roku szkolnego będzie odbywało się według opracowanego harmonogramu. Każda klasa o określonej godzinie i w wyznaczonej sali spotka się ze swoim wychowawcą. Od środy rozpoczynamy naukę. Klasy będą mieć lekcje w jednej sali (uczniowie będą wychodzić tylko na lekcje informatyki i zajęcia wychowania fizycznego). Prosimy Rodziców o systematyczne sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym i na stronie naszej szkoły.

 Kochani Uczniowie, życzymy Wam, aby te ostatnie dni letniego wypoczynku były dla Was ciepłe, słoneczne i bezpieczne. Szkoła czeka na Was z niecierpliwością!

Do zobaczenia!

Dyrekcja i Nauczyciele SP w Barcicach

Bezpieczny Powrot Do Szkoly Uczniowie
Bezpieczny Powrót Do Szkoły - Wskazówki dla Ucznia
Bezpieczny Powrot Do Szkoly Rodzice
Bezpieczny Powrót Do Szkoły - Wskazówki dla Rodzica

Zasady obowiązujące podczas inauguracji roku szkolnego 1 września w Szkole Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach

  • Do sali wchodzimy wyznaczonymi wejściami najkrótszą drogą.
  • Pamiętamy o zasłanianiu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.
  • Maseczki zdejmujemy po wejściu do sali lekcyjnej.
  • Pamiętamy o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu (odległości) od innych osób przebywających w szkole. 
  • Unikamy tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą  przed rozpoczęciem spotkania  oraz po jego zakończeniu.
  • Po skończonych spotkaniach z wychowawcami udajemy się tymi samymi ciągami komunikacyjnymi do wyjścia.

Harmonogram inauguracji roku szkolnego 2020/2021

KlasaWychowawcaGodzina spotkaniaSalaWejście
0aJ. Tokarczyk8:00sala gimnastycznawejście główne do hali
0bB. Janczak8:00sala gimnastycznawejście boczne do hali
1aA. Leśniara9:00sala gimnastycznawejście główne do hali
1bE.Tokarska9:00sala gimnastycznawejście boczne do hali
2aL.Gorczowska8:00121wejście główne nowa część
2bB. Kozieńska9:00121wejście boczne nowa część
2cM.Dziedzina8:15120wejście główne nowa część
3aM. Stefko8:00117wejście główne do szkoły
3bK.Tokarczyk8:15116wejście główne do szkoły
3cA.Dziedzina9:30120wejście boczne nowa część
4aE.Wąchała8:30109wejście główne do szkoły
4bB.Tokarczyk9:15104wejście główne do szkoły
4cJ.Szewczyk9:3023wejście boczne nowa część
5aU.Sopata9:45206wejście główne do szkoły
6aM.Biel-Malinowska10:00108wejście boczne do hali
6bL.Lachowska10:00101wejście boczne nowa część
6cA.Deker10:00201wejście główne do szkoły
6dM.Maćkowska10:15119wejście boczne nowa część
7aM.Kamińska10:15203wejście główne do szkoły
7bJ.Janikowski10:45202wejście główne do szkoły
7cA.Zielińska11:00204wejście główne do szkoły
8aE.Kowalczyk11:1522wejście boczne nowa część
8bJ.Batko11:15103wejście boczne do hali

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach informuje, że uczniowie, którzy nie odebrali świadectw szkolnych w dniu zakończenia roku szkolnego mogą to zrobić w godzinach pracy sekretariatu (7:30 do 15:00) w dniach 6-10 lipca. Osoby, które nie odbiorą świadectw w tych dniach będą mogły to zrobić we wrześniu.

Wszystkie osoby, którym zostały wypożyczone komputery na czas zajęć prowadzonych w formie zdalnej proszone są o pilny ich zwrot do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca.

Drodzy Osmoklasisci


Obecnie nie możemy spotkać się na uroczystej akademii kończącej rok szkolny. Mamy nadzieję, że we wrześniu wrócimy do zajęć w szkole, gwarnych przerw i codziennych rozmów. Nie będzie jednak wtedy z nami obecnych ósmoklasistów, bo odchodzą już z grona uczniów, aby kontynuować edukację w szkołach średnich. Jest nam przykro, że nie możemy Was uściskać na pożegnanie. Uczennice klas siódmych, w imieniu wszystkich uczniów napisały dla Was kilka słów. Do życzeń przyłączają się również Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły.

Drodzy Ósmoklasiści!

Zakończył się pierwszy etap Waszej edukacji.
Bogaci doświadczeniem ruszacie w dalszą drogę.
Życzymy Wam wielu sukcesów, odwagi, przyjaźni, ciekawych wyzwań.
Niech każdy dzień będzie krokiem do lepszego jutra!
Powodzenia!
Życzą Wasi młodsi Koledzy i Koleżanki.

Na koniec kilka słów od mądrych ludzi:

"Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody”.

Henry Ford

“Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach”.

Augustus Shedd

“Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku”.

Lao Tzu

„Żeby napisać jedno własne zdanie, trzeba przeczytać tysiące cudzych”

Ryszard Kapuściński

Harmonogram
Harmonogram

Szczegółowe informacje co do zakończenia roku szkolnego przekażą wychowawcy poszczególnych klas poprzez dziennik elektroniczny. 

W imieniu Księdza Proboszcza informujemy, że w środę o godz. 16.30., będzie Msza św. dla Dzieci i Młodzieży z naszej Szkoły, na zakończenie Roku Szkolnego na którą serdecznie zapraszamy także Rodziców.

Na podstawie:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781) - §1 pkt 7.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) - §11i oraz §11o .

Zmieniony zostaje kalendarz roku szkolnego 2019/2020 w części dotyczącej dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W związku ze zmianą terminu egzaminów ósmoklasisty na 16, 17, 18 czerwca zmianie ulegają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W/w dni ustala się jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych /zamiast 21,22,23 kwietnia/.