Przeskocz do treści

Konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz jest następujący:

Kategoria Konkurs próbny Konkurs Kangur 2020
Student 22.05.2020 28.05.2020 (czwartek)
Junior 22.05.2020 29.05.2020 (piątek)
Kadet 25.05.2020 02.06.2020 (wtorek)
Beniamin 25.05.2020 03.06.2020 (środa)
Maluch 26.05.2020 04.06.2020 (czwartek)
Żaczek 26.05.2020 05.06.2020 (piątek)

Uczestnicy Konkursu proszeni są o zapoznanie się z dokumentem: Instrukcja dla uczestnika konkursu - https://www.kangur-mat.pl/

Sekretariat szkoły pracuje zdalnie- w razie potrzeby prosimy się kontaktować poprzez e-mail barcicegim@szkola.wp.pl.  W środę , czwartek i piątek możliwy jest również kontakt telefoniczny pod nr 18 446 66 60. Sprawy wymagające osobistego kontaktu można załatwić w środy i piątki od godz. 10.00 do godz. 13.00 po wcześniejszym umówieniu

W  związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół odwołujemy obchody Gminnego Dnia Zdrowia organizowane  przez SP im. F. Świebockiego w Barcicach i SP im. J. Słowackiego w Starym Sączu.

Zaplanowane w ramach obchodów Dnia Zdrowia konkursy plastyczne nie są odwołane,  prosimy kontaktować się z uczniami, którzy zdecydowali się wziąć w nich udział. Po odwieszeniu zajęć w szkołach, komisja konkursowa oceni prace plastyczne i poinformuje wszystkich o wynikach.

Przypominamy:

Konkurs plastyczny „Apetyt na zdrowie”  dla klas I – III
Konkurs plastyczny „Wybieram zdrowie” dla klas IV - VI
Konkurs plastyczny „Używkom NIE” dla klas VII - VIII

Dalsze informacje będziemy przesyłać Państwu na bieżąco. Dziękujemy bardzo za zrozumienie.

 Organizatorzy Gminnego Dnia Zdrowia

Ms Teams Icon 700x167

Od 14 kwietnia sukcesywnie przenosimy zajęcia na platformę edukacyjną Microsoft Teams wchodzącą w skład pakietu Office 365. Każdy uczeń dostaje darmowy dostęp do platformy i programów biurowych w których może pracować i je wykorzystywać /każdy uczeń ma założone osobiste konto/. Migracja jest odpowiedzią na liczne prośby rodziców, a celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w sieci oraz ujednolicenie systemu nauczania zdalnego. Poniżej link do strony logowania, oraz przygotowana instrukcja, która pomoże w pracy.

https://www.office.com/

W razie potrzeby resetu hasła do Microsoft Teams lub Google Classroom - prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny z M. Tomasiakiem.

Dyrektor Szkoły informuje, że na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. wszelkie zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze na terenie Szkoły do zostają zawieszone dnia 26 kwietnia.
W związku z tym nadal obowiązuje organizacja edukacji zdalnej.

Egzamin klas ósmych zostaje przesunięty. O jego terminie Rodzice i Uczniowie zostaną poinformowani.

Klp

    31 marca 2020 roku ogłoszono wyniki  IV edycji Regionalnego Międzyszkolnego Konkursu na Film lub Prezentację Multimedialną, w Języku Niemieckim Deutsch in der Hauptrolle  pod honorowym patronatem Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec oraz Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Zadanie konkursowe tej edycji polegało na wykonaniu krótkiego filmu lub prezentacji multimedialnej (do 5 min) w języku niemieckim na jeden z wybranych tematów: „Nowy Sącz und Umgebung für Kuturliebhaber” („Nowy Sącz i jego okolice dla miłośników kultury”), „Ein Pechtag” (Pechowy dzień) oraz „Mein Hobby” („Moje hobby”) . W sumie udział w konkursie wzięło 115 uczniów.  Miło mi poinformować, że uczennice klasy 8b: Aleksandra Budzik, Amelia Budzik i Gabriela Gorczowska  uzyskały wyróżnienie . Dziewczyny od 2 lat trenują  gimnastykę  akrobatyczną. W prezentowanym filmiku dotyczącym swojego hobby,  uczennice w języku niemieckim  zachęcały do aktywnego spędzania wolnego czasu.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!!

                                                                                                                             J. Batko

729x308

Szanowni Rodzice,

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie w naszej  szkole nie będą prowadzone  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne  uczniów, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W szkole w dniach  12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone
działania opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić  opieki nad nimi.  Od poniedziałku 16 marca  br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Ważna informacja!

  • Proszę zachęcać  dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • Jeśli  dziecko jest w wieku do 8 lat, przysługuje Państwu  zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS;
  • Proszę przekazać  osobom, które będą opiekować się Państwa dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • Rygorystycznie należy przestrzegać  w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń;
  • Proszę śledzić na bieżąco  komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrekcję  szkoły.

Uczniu:

  • unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe)
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Wicedyrektor SP w Barcicach
Wanda Kochanowicz

ZARZĄDZENIE NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021