Przeskocz do treści

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców ZS w Barcicach:

Przewodniczacy: Marta Szczęsny
Z-ca przewodnicej: Maciuszek Agnieszka
Skarbnik: Monika Tomasiak

SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 WYNOSI:

Dla Gimnazjum oraz klas od I do VIII Szkoły Podstawowej - 30,00 zł

Wpłaty na Radę Rodziców winny być dokonywane u wychowawców klas lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. F. Świebockiego w Barcicach
33-342 Barcice
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu
59 8816 0001 2001 0000 0765 0001

Wpłaty dokonuje 1 dziecko z rodzeństwa