Przeskocz do treści

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Beneficjent: Województwo Małopolskie- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Partner: GMINA STARY SĄCZ

realizuje projekt pn."Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. 

Dofinansowanie Partnera z UE: 164 560,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 45 883 830,28 zł

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno - zawodowego (aktualizacja z dnia 17 VIII 2018)