Przeskocz do treści

Franciszek Świebocki

Franciszek Świebocki

Franciszek Świebocki
(1892 – 1943)

Franciszek Świebocki urodził się 16 lipca 1892 r. w Nowym Sączu,jako syn Franciszka i Anieli Talarskiej.

Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w 1911 roku rozpoczął pracę nauczycielską w Tylmanowej (powiat nowotarski). Właśnie w Tylmanowej poznał swoją przyszłą żonę, Michalinę Kocisz, też nauczycielkę.

W 1922 roku został powołany do służby wojskowej w I Pułku Strzelców Podhalańskich. Pracę w Szkole Podstawowej w Barcicach rozpoczął w 1927 roku, a kierował nią do 1942, tj. do chwili aresztowania.

Dzięki jego zapałowi i zaangażowaniu mieszkańców Barcic w 1930 roku wybudowano nowy budynek szkoły. Franciszek Świebocki przyczynił się także do uruchomienia sklepu w centrum Barcic. Czynił starania o założenie we wsi Kasy Stefczyka. Swoje dowiadczenie wykorzystywał w pracy pedagogicznej, zakładając w 1932 roku Szkolną Spółdzielnię Uczniowską.

Dużą wagę przykładał do kształcenia nie tylko dzieci. Dzięki jego staraniom szkoła zorganizowała kursy dla analfabetów z okolic Barcic. Wspólnie z Komitetem Rodzicielskim organizował dożywianie dla najuboższych uczniów. W 1937 roku dzięki staraniom wiebockiego otwarto przy szkole internat dla dzieci z odległych przysiółków Barcic. Prowadził go przez wiele lat wraz z żoną Michaliną.

Franciszek Świebocki w Barcicach działał w miejscowej straży pożarnej, był też jednym ze współzałożycieli Spółdzielni Rolnik w Starym Sączu. Starania kierownika szkoły zostały docenione – 2 maja 1937 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę zawodową i społeczną.

Po wybuchu II wojny światowej przystąpił do organizacji podziemnej Biały Orzeł, a następnie do Związku Walki Zbrojnej. Aresztowanie kierownika przez gestapo miało miejsce 11 listopada 1942 roku. Został zabrany przez Niemców z lekcji, którą prowadził. Najpierw przebywał w więzieniu w Nowym Sączu. Stąd przewieziono go do kolejnego więzienia w Tarnowie. Franciszek Świebocki nie wrócił nigdy do domu. Zginął w komorze gazowej KL Auschwitz w Owięcimiu 15 marca 1943 roku.

Społeczeństwo Barcic nie zapomniało jednak o nim. 1 września 1989 roku Szkoła Podstawowa otrzymała imię Franciszka Świebockiego – budowniczego tej szkoły, długoletniego nauczyciela i kierownika.