Przeskocz do treści

Działania

1. RÓWNAJ  W GÓRĘ - BLOK ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH

 • Zajęcia wyrównawcze z:

- Matematyki (1085 godzin)- Języka polskiego (526)- Języka angielskiego (915)

 • Grupy 6-12 osób, średnio 1 h w tygodniu
 • Zakup materiałów do realizacji zajęć

2. UCIEKAJĄC Z AUTU - BLOK ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH I PROFILAKTYCZNYCH:

 • Realizacja programów profilaktycznych
 • Indywidualne zajęcia kompensacyjne z uczniami z deficytami (852 godziny)
 • Wyjazd integracyjny uczniów klas I z Gimnazjum w Gołkowicach (90 osób, 3 dni)
 • Zajęcia Szkoły Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia
 • Zajęcia sportowo rekreacyjne (460 h)

3. W STRONĘ EUROPY I ŚWIATA - MODUŁ JĘZYKOWY ORAZ PODRÓŻNICZY

 • Zajęcia z języka angielskiego (niem. franc.) prowadzone metodami aktywnymi (432 h)
 • Spotkania z podróżnikami (2 w każdej szkole)
 • Zajęcia teatralne (językowe)

4. KRÓLOWA I JEJ DWÓR - BLOK ZAJĘĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

 • Koła matematyczne (469 h)
 • Blok zajęć z ICT (491 h)
 • Zajęcia w ramach laboratorium fizycznego, chemicznego i przyrodniczego
 • Międzyszkolna Liga Matematyczna (z nagrodami)
 • Zakup materiałów do realizacji zajęć i wyposażenia pracowni (dygestorium, mikroskopy, lornetka, preparaty mikroskopowe, filmy edukacyjne itp.)

5. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA

 • Ankieta preorientacyjna dla 280 uczniów klas III
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (1 h dla ucznia)
 • Własne programy szkół
 • Program "Przedsiębiorczość dla gimnazjów"
 • Wycieczki do zakładów pracy (5) oraz do Młodzieżowego Centrum Zawodowego i Planowania Kariery

6. AKTYWNIE, TWÓRCZO I CIEKAWIE - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE ROZWIJAJĄCEC KOMPETENCJE KLUCZOWE

 • Gry symulacyjne
 • Wyjazdy edukacyjne (teatr, Muzeum Techniki, Planetarium)
 • Zajęcia teatralne
 • Program autorski „Stary Sącz – perła średniowiecza”
 • Filmowo-Teatralny Klub Dyskusyjny
 • Program „Poznajemy Popradzki Park Krajobrazowy”,
 • Zajęcia drużyny harcerskiej
 • Zajęcia przyrodniczo-terenowe
 • Koło krajoznawczo-turystyczne
 • Spotkania Muzealne
 • Zakup wyposażenia: projektory multimedialne(3), telewizory (5), odtwarzacze DVD, kamery cyfrowe (1) aparaty fotograficzne (1) książki, albumy, kompasy, mapy, itd.