Przeskocz do treści

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 5/23 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.


Webinar Vulcan :

Webinar 2023
Webinar 2023

Prezentacja omawiająca rekrutację (omawiana na lekcji informatyki):

Schemat blokowy rekrutacji:

Schemat blokowy rekrutacji
Schemat