Przeskocz do treści

Hala Widowiskowo – Sportowa im. J. Gryźlaka

Hala Sportowa
Hala Sportowa

Na tablicy pamiątkowej, poświęconej patronowi hali sportowej widnieje napis:

„Jan Gryźlak- zasłużony barciczanin uczestnik kampanii wrześniowej 1939 i żołnierz II Korpusu Armii gen. Andersa – nauczyciel i wychowawca- animator sportu na Sądecczyźnie – organizator zawodów i budowniczy obiektów sportowych – działacz kultury fizycznej”.

W tych paru słowach zawarta jest cała treść życia tego niezwykłego człowieka, któremu społeczeństwo lokalne składa hołd i stawia jako wzór do naśladowania dla młodzieży.

Historia budowy Hali Widowiskowo – Sportowej im. J. Gryźlaka

Obiekt wybudowano w latach 2000 – 2004 ze środków:

 • Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Budżetu Państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego
 • Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz

KALENDARIUM BUDOWY

 • 1997- Poseł i Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz Marian Cycoń występuje z inicjatywą budowy obiektu. Rozpoczyna działalność Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej na czele którego stanął ks. proboszcz Stanisław Dziekan.
 • 1999-2000 – Pracownia Architektoniczna mgr inż. arch. J. Urbanowicz z Nowego Sącza opracowała projekt budowlany wielobranżowy
 • 30.06.2000 – Zapada decyzja o pozwoleniu na budowę sali
 • październik 2000 – Rozpoczynają się prace budowlane
 • 2002 Zmieniono decyzję dotyczącą funkcji sali – poszerzono ją o widownię i dostosowano ją do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Styczeń 2005 – otwarcie hali widowiskowo-sportowej

WYKONAWCY

I Etap realizacjiStan surowy otwartyPPHU „BUDEKO” inż. J. Lupy
II Etap realizacjiRoboty wykończeniowe w zakresie stolarki i ślusarki, instalacji elektrycznej, wodociągowej, częściowo tynki wewnętrzne oraz podłoża pod posadzkiPRBiT „CECHINI” z Krynicy
III Etap realizacjiDobudowa widowni wraz z klatką schodowąFUH „STANBUD” z Brzeska
IV Etap realizacjiWykonanie robót budowlanych wykończeniowych„ZRIB” Jana Pustułki- Stary Sącz;Chemobudowa – Kraków S.A.
V Etap realizacjiWykonanie elewacji oraz robót zewnętrznychPPHU „BUDEKO” inż. J. Lupy
VI Etap realizacjiWyposażenie saliInstalacja kolektorów słonecznychFPH „PESMENPOL” E. Niepsuja z TrzemeśniTGiS „HEJAN” Henryka Janusza – Nowy Sącz

Inspektorami nadzoru byli:

 • Dla robót budowlanych – inż. Janusz Klag
 • Dla robót instalacyjnych (co, wodoc) – inż. Marek Gruca
 • Dla robót elektrycznych – Leszek Kłys

Nad całością prac z ramienia Burmistrza MiG Stary Sącz czuwał Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji inż. Bonifacy Wolak