Przeskocz do treści

Odblaskowa Szkoła

We wrześniu 2013 roku nasza szkoła przystąpiła do konkursu organizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły.
Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Konkurs daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

Nasza Szkoła odniosła duży sukces, gdyż Jury (składające się z przedstawicieli: Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) przyznało nam 22 miejsce w województwie małopolskim, na 195 zaklasyfikowanych szkół. Z liczbą 955 punktów w gminie Stary Sącz jesteśmy PIERWSI, a w powiecie nowosądeckim zajęliśmy równorzędne 2 miejsce ze Szkołą Podstawową w Żeleźnikowej Wielkiej.