Przeskocz do treści

Organizacja roku szkolnego 2019/ 2020

Podstawa prawna:

 • § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
 • § 3 ust. 1 pkt .1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
 • § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).
 • § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zgodnie z w/w  podstawą prawną zarządza się dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w następujących terminach:

 • 27 IX 2019 - Święto Szkoły – piątek
 • 31 X 2019 - czwartek
 • 02 I 2020 - 03 I 2020 - czwartek, piątek
 • 21, 22, 23 IV 2020 -  Egzamin ósmoklasisty
 • 12 VI 2020 - piątek

Podczas w/w wolnych dni w szkole zorganizowane będą zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów

DNI USTAWOWO WOLNE :

 • 01 XI 2019 - Wszystkich Świętych - piątek
 • 11 XI 2019- Święto Niepodległości - poniedziałek
 • 23 XII 2019 - 31.12. 2019 - zimowa przerwa świąteczna
 • 01 I 2020 - Nowy Rok - środa
 • 27 I - 9 II 2020 - ferie zimowe
 • 09 IV - 14 IV 2020 - wiosenna przerwa świąteczna
 • 01 V 2020 - Święto Pracy - piątek
 • 11 VI 2020 - Boże Ciało - czwartek
 • 26 VI 2020 - zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych