Przeskocz do treści

Organizacja roku szkolnego 2019/ 2020

Komunikat.

Na podstawie:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781) - §1 pkt 7.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) - §11i oraz §11o .

Zmieniony zostaje kalendarz roku szkolnego 2019/2020 w części dotyczącej dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W związku ze zmianą terminu egzaminów ósmoklasisty na 16, 17, 18 czerwca zmianie ulegają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W/w dni ustala się jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych /zamiast 21,22,23 kwietnia/

Organizacja roku szkolnego 2019/ 2020

Podstawa prawna:

 • § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
 • § 3 ust. 1 pkt .1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
 • § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).
 • § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zgodnie z w/w  podstawą prawną zarządza się dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w następujących terminach:

 • 27 IX 2019 - Święto Szkoły – piątek
 • 31 X 2019 - czwartek
 • 02 I 2020 - 03 I 2020 - czwartek, piątek
 • 21, 21, 23 IV 2020 -  Egzamin ósmoklasisty
 • 12 VI 2020 - piątek

Podczas w/w wolnych dni w szkole zorganizowane będą zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów

DNI USTAWOWO WOLNE :

 • 01 XI 2019 - Wszystkich Świętych - piątek
 • 11 XI 2019- Święto Niepodległości - poniedziałek
 • 23 XII 2019 - 31.12. 2019 - Zimowa Przerwa Świąteczna
 • 01 I 2020 - Nowy Rok - środa
 • 27 I - 9 II 2020 - Ferie Zimowe
 • 09 IV - 14 IV 2020 - Wiosenna Przerwa Świąteczna
 • 01 V 2020 - Święto Pracy - piątek
 • 11 VI 2020 - Boże Ciało - czwartek
 • 26 VI 2020 - Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych