Przeskocz do treści

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Podstawa prawna:

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

- art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

Zgodnie z w/w  podstawą prawną zarządza się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w następujących terminach:

 • 31.10.2022 - poniedziałek - dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 • 10.11.2022 – czwartek – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 02.05.2022 – wtorek – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • Egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
  j. polski – 23.05.2023
  matematyka – 24.05.2023
  język obcy nowożytny – 25.05.2023
 • 01.06.2022 – czwartek – Dzień sportu/gier i zabaw – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 09.06.2023- piątek- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

DNI USTAWOWO WOLNE :

 • 01.11.2022 – Wszystkich Świętych - wtorek
 • 11.11.2022 - Święto Niepodległości- piątek
 • 23.12.2022 - 31.12. 2022 - zimowa przerwa świąteczna
 • 06.01.2023 - Święto Trzech Króli - piątek
 • 30.01-12.02.2023- Ferie zimowe
 • 06 -11.04.2023 - wiosenna przerwa świąteczna
 • 01.05.2023 – Święto pracy - poniedziałek
 • 03.05.2023 – Święto Konstytucji 3 Maja - środa
 • 08.06.2023 - Boże Ciało – czwartek
 • 23.06.2023 - zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 • 24.06 – 31.08.2023 – ferie letnie

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych:

 • 14 października 2022 r. (piątek)