Przeskocz do treści

Terminy

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie szkolnym na rzeźbę ze śniegu.
Prace proszę przesłać na maila pedagogspbarcice@gmail.com do 31 stycznia do godziny 24.00.
Wszyscy uczestnicy otrzymają ocenę celującą z plastyki i pozytywną uwagę za udział w konkursie.
Trzy najlepsze rzeźby zostaną nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców.
Zapraszamy do udziału.

Pedagog szkolny

Aktywni Z Krokomierzem 1

17 stycznia zakończyły się międzyklasowe zawody  „Aktywni z krokomierzem 
Inicjatorem konkursu byli nauczyciele WF oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Rozwiń skrzydła”, które było też fundatorem nagród. 
 Głównym celem konkursu było zmobilizowanie wszystkich uczniów do podjęcia dowolnej aktywności fizycznej  z krokomierzem.  

W zawodach wzięło udział 42 uczniów z klas 4-8. 

Wszyscy uczestnicy mocno zaangażowali się we współzawodnictwo, pokonując własne słabości. Nie tylko poprawili swoją wydolność, sprawność fizyczną ale przede wszystkim zainwestowali w swoje zdrowie.  

Zwycięzcą został: 

Liber Mateusz z klasy  Va, a tuż za nim uplasowali się:  Jasińska Anastazja z klasy  VIc,  Monika Kurzeja          z klasy VI d, Bartłomiej Janczak z klasy VIa. 

Cała czołówka wykonała w terminie 22.12.20r. – 17.01.21r. powyżej 300000 kroków. 

Klasyfikacja pozostałych uczestników znajduje się w linku:  

https://drive.google.com/file/d/1gTRd60FUYlGuKh-vhQdFlRUbr3x8dyQH/view?usp=sharing

Zwycięzcy klas: 

4a – Rams Mikołaj, 4b –Klimczak Gabriela, 4c – Windak Bartłomiej 

5a – Liber Mateusz,  

6a -  Janczak Bartłomiej, 6c – Anastazja Jasińska 

7a – Zaryczny Klaudia, 7b –Cisowska Nikola, 7c – Garwol Jan 

8a – Sadowska Paulina, 8b – Lompart  Elena 

Dziękujemy Wszystkim uczniom za udział. Zachęcamy do podejmowania codziennej aktywności fizycznej. Pamiętajcie, że Wasze zdrowie zależy od Was samych. 

Zapraszamy zwycięzców zawodów oraz zwycięzców poszczególnych  klas do odbioru nagród   w sekretariacie szkoły w godzinach 800 – 1530  

Harmonogram odbioru nagród 

Klasy  4 proszę o odbiór nagród we wtorki, po lekcjach 

Klasy 5 i 6 środa, przed zajęciami lub po lekcjach 

Klasy 7 czwartek, po lekcjach 

Klasy 8 piątek, po lekcjach  

Nagrody

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli powstała poradnia on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” łączy użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych. Portal poradni on-line wykorzystuje technologiczne zabezpieczające politykę prywatności.

Poradnia on-line prowadzi indywidulne i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców.

W okresie pandemii duża grupa dzieci, rodziców i nauczycieli wymaga natychmiastowej pomocy i wsparcia. Stworzenie w poradni on-line profili poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz ze specjalistami daje szansę na szybkie dotarcie do podopiecznych ze swojego regionu.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” zawiera:

Profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line co zapewni współpracę międzysektorową;
System rezerwacji indywidulanych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form wsparcia, warsztatów;
Moduł komunikacji poprzez on-line wideo/czat jednoosobowy i wideo/czat wieloosobowy ze specjalistami;
Wyszukiwarkę placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na województwa bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego;
Bazę wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc.;
Moduły przesyłania załączników i udostępniania treści.
Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” należy wejść na stronę https://zawszejestjakieswyjscie.pl.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu zaprasza wszystkich potrzebujących wsparcia psychologicznego do bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu 18-446-13-60 w celu umówienia się na stacjonarne konsultację czy terapię w Poradni w Starym Sączu ul. Partyzantów 15.

Zapraszamy wszystkich potrzebujących pomocy do skorzystania z materiałów i konsultacji


Anna Czyż-Kucharczyk