Przeskocz do treści

Stypendia za wyniki w nauce za II półrocze roku szkolnego 2020/2021.


Dyrektor szkoły informuje, że stypendia za wyniki w nauce wypłacane będą w dniach 13 - 15 lipca oraz 19 – 23 lipca 2021r. w godz. 8:00 - 15:30 w sekretariacie szkoły. Do odbioru stypendium upoważnieni są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie OKE Kraków w zakładce OBIEG w serwisie dla ucznia (hasła uczniowie otrzymali od p. Dyrektora).

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu będzie możliwy 9 lipca w godzinach: 7.30-15:00