Przeskocz do treści

W dniu 23 lutego w Powiatowej i Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu odbył się I etap (eliminacje lokalne) XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego  im. Wojciecha Korfantego.

Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Honorowy patronat nad ogólnopolskim konkursem sprawują m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie.

Natomiast honorowym patronem eliminacji lokalnych jest Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek.

Zadaniem uczestników było wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu:

„Nie zdajemy sobie sprawy z naszej wielkości, lecz także z naszej odpowiedzialności”. /Wojciech Korfanty/

Rolę przewodniczącej jury pełniła Pani dr Agnieszka Kania, wojewódzki koordynator konkursu, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tym roku w eliminacjach wzięli udział uczniowie z klas ósmych naszej szkoły, którzy przygotowywali się pod okiem swoich pań polonistek.

Byli to:

Kutak Zuzanna kl.8b

Lis Martyna kl. 8c

Żabedcki Filip kl. 8a

Uczestnikom gratulujemy odwagi i życzymy zakwalifikowania się do eliminacji regionalnych.

M. Maćkowska

Rekrutacja 2023 2024
Rekrutacja 2023 2024

Dokumenty do pobrania:

6a5320a6 2c42 45d4 A07b A493af64c672
Zawody

W dniu 14 lutego 2023r, w Hali Sportowej w Barcicach, odbyły się Gminne Rozgrywki Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców klas 7-8. W turnieju wzięły udział 3 szkoły z naszej gminy. Po rozegraniu spotkania systemem „każdy z każdym ‘’, wygrała Szkoła Nr 2, ze Starego Sącza, zarówno w drużynie dziewcząt jak i chłopców. Rozgrywki odbyły się w przyjemnej atmosferze. Zawodnicy z dużym zaangażowaniem walczyli o każdy punkt, nie zapominając o zasadach fair play.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Dziewczęta

I miejsce SP Nr 2  Stary Sącz
II miejsce SP Barcice
III miejsce SP Nr 1 Stary Sącz

Chłopcy

I miejsce SP Nr 2  Stary Sącz
II miejsce SP Barcice
III miejsce SP Nr 1 Stary Sącz

Zwycięska drużyna , będzie reprezentowała nasza gminę na etapie międzygminnym, który odbędzie się w Piwnicznej.

Nasza szkołę reprezentowali :

Drużyna Dziewcząt: Gabriela Smajda, Nikola Rumin, Aleksandra Mułka, Anastazja Jasińska, Magdalena Grucela, Julia Lelito, Zuzanna Barnach, Amelia Bielak,

Drużyna Chłopców: Karol Kołbon, Igor Wandas, Mateusz Bochniarz, Damian Kołbon, Bartosz Tokarczyk, Filip Smoter, Antonii Stawiarski, Jakub Pierzga,

Nad Prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele wychowania fizycznego.

Dziękujemy również sędziom, którzy zdobywali umiejętności i doświadczenie . A ich zaangażowanie pomogło w sprawnym przebiegu rozgrywek: Zuzanna Kutak, Julian Wąchała, Emilia Łabuda.

25 stycznia dzieci z Oddziałów  Przedszkolnych uczestniczyły w zabawie karnawałowej. Stroną artystyczną zajęli się pan Marek Kanik i absolwentka naszej szkoły Angelika Citak, natomiast atrakcje zorganizowały panie animatorki. Nie obyło się bez poczęstunku przygotowanego przez Rodziców.

25 stycznia  dzieci z oddziałów zerowych świetnie bawiły się podczas zabawy karnawałowej. Oprócz świetnej muzyki pana Marka Kanika i śpiewie Angeliki Citak dzieci były zabawiane przez animatorki sponsorowane przez Radę Rodziców. Zabawę uświetniły – poczęstunek i bogata dekoracja sal. Wszystkim serdecznie dziękujemy.