Przeskocz do treści

Duży sukces Naszej Uczennicy w Międzynarodowym Przeglądzie Plastycznym "Ogród, piękna, dobra i radości - ptaki". uczennica klasy 5b Nikola Barnach zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu. Jury doceniło jej niezwykłą wrażliwość i talent. na przegląd wpłynęło 1300 prac z 88 placówek z kraju i zagranicy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

5 kwietnia w Hali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcicach rozegrano I edycję Turnieju Piłki Siatkowej zorganizowanego w ramach zadania publicznego „ Bawmy się sportem”. Rozgrywki skierowane były do amatorskich zespołów piłki siatkowej. Turniej dał możliwość sprawdzenia swoich możliwości, umiejętności zarówno byłym zawodnikom jak i pasjonatom siatkówki.
W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn damskich oraz 6 zespołów męskich. Rozgrywki przeprowadzone zostały w grupie kobiet systemem „każdy z każdym”. 
Mężczyźni grali w 2 grupach, z których do finałów awansowały dwa zewpoły. 
O zwycięstwie zadecyduje suma punktów zdobytych w dwóch edycjach ( II turniej odbędzie się na przełomie października/ listopada). 
Po pierwszym spotkaniu wyniki przedstawiają się następująco:
KOBIETY
1 miejsce Nowy Sącz
2 miejsce Barcice
3 miejsce Stary Sącz
4 miejsce Bobowa
5 miejsce Brzezna
6 miejsce NS 35 Nowy Sącz
MĘŻCZYŹNI
1 miejsce ADS Stary Sącz
2 miejsce OLD - BOY Stary Sącz
3 miejsce MK42 M Barcice
4 miejsce Brzezna
5 miejsce EPI - Barcice
6 miejsce Chemik Stary Sącz
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy ze zdjęciem zespołu. 
Dziękujemy wszystkim za obecność, gratulujemy wszystkim zawodnikom hartu oraz sportowego ducha walki.

2 IV dzieci z oddziału przedszkolnego zostały zaproszone na zajęcia z okazji święta Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci przez filialną Bibliotekę Publiczną w Barcicach. Jest ono nieprzypadkowo obchodzone 2 IV. W ten dzień, w 1805 r. urodził się słynny duński baśniopisarz Hans Christian Andersen. Został on ustanowiony w celu promowania pięknej literatury i grafiki dla młodego widza. 

Zapraszamy uczniów i uczennice z niskimi wynikami w nauce z terenu Gminy Stary Sącz biorących udział w projekcie „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” do składania wniosków o przyznanie stypendium, którego głównym celem jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności ( kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Stypendium będzie przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych zdiagnozowanych podczas rekrutacji do projektu z przedmiotów gdzie występują najniższe wyniki w nauce m.in. na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych lub w innych płatnych zajęciach edukacyjnych.

Pomoc będzie przyznawana następujące cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym m.in. na zakup literatury fachowej, pomocy dydaktycznych, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych.

Stypendium wypłacane będzie jednorazowo. Maksymalna kwota stypendium wynosi 300,00 zł.

WAŻNE!!! 
O przyznanie stypendium w ramach II Tury nie mogą wnioskować uczniowie i uczennice, którzy/które już otrzymali/otrzymały stypendium w ramach I Tury.

Stypendia przyznawane będą na podstawie regulaminu, który określa zasady i kryteria.

Więcej informacji, regulaminy, wnioski TUTAJ