Przeskocz do treści

Kalendarz roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach.

Rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

- art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

Zgodnie z w/w  podstawą prawną zarządza się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w następujących terminach:

 • 2-3.11.2023 - czwartek, piątek - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 22.12.2023 - piątek - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 02.05.2024 - czwartek - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  j. polski - 14. 05.2024 (wtorek)
  matematyka - 15.05.2024 (środa)
  język obcy nowożytny - 16.05.2024 (czwartek)
 • 31.05.2024 - piątek - dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

DNI USTAWOWO WOLNE :

 • 01.11.2023 - Wszystkich Świętych - środa
 • 11.11.2023 - Święto Niepodległości - sobota
 • 23.12.2023 - 31.12. 2023 - zimowa przerwa świąteczna
 • 06.01.2024 - Święto Trzech Króli - sobota
 • 12.02 - 25.02.2024 - Ferie zimowe
 • 28.03 - 02.04.2024 - wiosenna przerwa świąteczna
 • 01.05.2024 - Święto pracy - środa
 • 03.05.2024 - Święto Konstytucji 3 Maja - piątek
 • 30.05.2024 - Boże Ciało - czwartek
 • 21.06.2024 - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 22.06 - 31.08.2024 - ferie letnie

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych:

 • 14 października 2023 r. (sobota)