Przeskocz do treści

Organizacja roku szkolnego 2020/ 2021

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z 2017r) wprowadzam zmiany w ustalonych wcześniej dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zamiast ustalonych wcześniej na 4,5 stycznia 2021 dni wolnych od zajęć dydaktycznych ustalam nowe dni wolne od zajęć dydaktycznych na 29,30 października 2020r. Zmiany dotyczą tylko dla klas 1-3.
/Dyrektor SP w Barcicach/

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

Zgodnie z w/w  podstawą prawną zarządza się dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w następujących terminach:

 • 01.09.2020 - wtorek - rozpoczęcie roku szkolnego
 • 14.10.2020 - środa - dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 • 02.11.2020 - poniedziałek - dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 • 04-05.01.2021  - poniedziałek, wtorek - dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 25, 26, 27.05.2021 -  Egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 • 04.06.2021- piątek- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

DNI USTAWOWO WOLNE :

 • 11.11.2020 - Święto Niepodległości- środa
 • 23.12.2020 - 31.12. 2020 - zimowa przerwa świąteczna
 • 01.01.2021 - Nowy Rok – środa
 • 06.01.2021 - Święto Trzech Króli - środa
 • 15-28.02.2021- Ferie zimowe
 • 01-06.04.2021 - wiosenna przerwa świąteczna
 • 03.06.2021 - Boże Ciało - czwartek
 • 25.06.2021 - zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych