Przeskocz do treści

OSIEMNASTY RAZ POBIEGLI DLA NIEPODLEGŁEJ

Dsc 7418 1

W piątek 8 listopada, na starosądeckich błoniach, odbył się Niepodległościowy Bieg Przełajowy i Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Miasta Starego Sącza. Zawody zorganizowano już po raz osiemnasty i tym razem udział w nich wzięło 370 uczniów ze wszystkich typów szkół z powiatu nowosądeckiego oraz podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”. Uczestnicy spotkali się, by w ten sposób upamiętnić 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jak co roku, honorowym patronem imprezy był Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek, a organizatorami: Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Rozwiń skrzydła” przy wsparciu partnerów czyli Gminy Stary Sącz oraz Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. W przygotowanie Turnieju Strzeleckiego włączył się Pan Kazimierz Baran.

Zawody otworzyli: Zastępca Burmistrza Starego Sącza Pan Kazimierz Gizicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Starego Sącza Pan Andrzej Stawiarski oraz w imieniu Dyrektora DCP ks. Wojciech Gałda. Uczestników i opiekunów powitał Pan Grzegorz Garwol - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barcicach, który życzył wszystkim sukcesów sportowych i zaprosił zgromadzonych do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu” ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży. W ramach tego przedsięwzięcia, wszyscy uroczyście odśpiewali cztery zwrotki hymnu państwowego, a po nim rozpoczęła się rywalizacja sportowa.
Nad przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele wychowania fizycznego i wolontariusze z SP w Barcicach oraz Daniel Słowik, Kamil Gabryś, Miłosz Janik, Bartek Rogowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnego w Starym Sączu. Opiekę medyczną zapewniła pielęgniarka – Pani Marta Pawlik, a ciepły posiłek dla sportowców przygotował kucharz DCP.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowy medal, a zwycięzcy - puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim wolontariuszom, nauczycielom, opiekunom grup, a przede wszystkim zawodnikom za chęć uczczenia Święta Niepodległości w duchu sportowej rywalizacji.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

REPREZENTACJA GNIAZDA

 1. Tomasz Kalisz
 2. Andrzej Tokarczyk
 3. Tomasz Dorula

SZKOŁY PODSTAWOWE

Dziewczęta klasy 4 – 6

 1. Zuzanna Piętka SP Moszczenica
 2. Natalia Konieczna SP Przysietnica
 3. Joanna Szewczyk SP Nr 1 Stary Sącz
 4. Natalia Godoń SP Gaboń
 5. Natalia Gargula SP Nr 2 Stary Sącz

Chłopcy klasy 4 -6

 1. Adam Orłowski SP Nr 2 Stary Sącz
 2. Adam Tokarczyk SP Rytro
 3. Krystian Padula SP Przysietnica
 4. Adrian Gał SP Przysietnica
 5. Piotr Górski SP Moszczenica

Dziewczęta klasy 7 -8

 1. Edyta Kwiczala SP Przysietnica
 2. Julia Dudek SP Przysietnica
 3. Oliwia Orłowska SP Nr 2 Stary Sącz
 4. Paulina Garwol SP Nr 2 Stary Sącz
 5. Weronika Ptaśnik SP Przysietnica

Chłopcy klasy 7 - 8

 1. Paweł Tokarczyk SP Barcice
 2. Artur Szumacher SP Gaboń
 3. Adrian Łabuda SP Barcice
 4. Łukasz Godoń SP Gaboń
 5. Jakub Ogorzałek SP Nr 2 Stary Sącz

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Dziewczęta

 1. Agata Konopka LO Stary Sącz
 2. Łucja Sikora LO Stary Sącz
 3. Emilia Sowińska LO Stary Sącz
 4. Julia Jeleńska ZSEM Nowy Sącz
 5. Aleksandra Chenczke ZSEM Nowy Sącz

Chłopcy

 1. Michał Dudczak ZSS Nowy Sącz
 2. Kacper Dudczak ZSS Nowy Sącz
 3. Wiktor Madziar ZSEM Nowy Sącz
 4. Filip Jelito ZSS Nowy Sącz
 5. Krystian Jasiński ZSS Nowy Sącz

TURNIEJ STRZELECKI

Klasy 4- 6

 1. Michał Handzlik
 2. Oliwier Golonka
 3. Nicola Cisowska

Klasy 7 -8

 1. Małgorzata Garwol
 2. Weronika Janeczek
 3. Szymon Jankowiak

Szkoły ponadgimnazjalne

 1. Kacper Cisowski
 2. Krzysztof Kowalik
 3. Szymon Golonka

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA

Szkoły Podstawowe

Puchar Burmistrza Starego Sącza wywalczyła Szkoła Podstawowa w Przysietnicy
Kolejne miejsca zajęły: SP Gaboń, SP Nr 2 Stary Sącz, SP Barcice, SP Nr 1 Stary Sącz, SP Rytro, SP Moszczenica, NSP Stary Sącz, SP Gołkowice, SP Popowice

Szkoły ponadgimnazjalne

Puchar Burmistrza Starego Sącza wywalczyła ZSEM w Nowym Sączu
Kolejne miejsca zajęły: LO Stary Sącz, ZSS Nowy Sącz, ZSP Stary Sącz.

/D. Młyńska-Postrożny/