Przeskocz do treści

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach informuje, że uczniowie, którzy nie odebrali świadectw szkolnych w dniu zakończenia roku szkolnego mogą to zrobić w godzinach pracy sekretariatu (7:30 do 15:00) w dniach 6-10 lipca. Osoby, które nie odbiorą świadectw w tych dniach będą mogły to zrobić we wrześniu.

Wszystkie osoby, którym zostały wypożyczone komputery na czas zajęć prowadzonych w formie zdalnej proszone są o pilny ich zwrot do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca.

Drodzy Osmoklasisci


Obecnie nie możemy spotkać się na uroczystej akademii kończącej rok szkolny. Mamy nadzieję, że we wrześniu wrócimy do zajęć w szkole, gwarnych przerw i codziennych rozmów. Nie będzie jednak wtedy z nami obecnych ósmoklasistów, bo odchodzą już z grona uczniów, aby kontynuować edukację w szkołach średnich. Jest nam przykro, że nie możemy Was uściskać na pożegnanie. Uczennice klas siódmych, w imieniu wszystkich uczniów napisały dla Was kilka słów. Do życzeń przyłączają się również Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły.

Drodzy Ósmoklasiści!

Zakończył się pierwszy etap Waszej edukacji.
Bogaci doświadczeniem ruszacie w dalszą drogę.
Życzymy Wam wielu sukcesów, odwagi, przyjaźni, ciekawych wyzwań.
Niech każdy dzień będzie krokiem do lepszego jutra!
Powodzenia!
Życzą Wasi młodsi Koledzy i Koleżanki.

Na koniec kilka słów od mądrych ludzi:

"Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody”.

Henry Ford

“Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach”.

Augustus Shedd

“Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku”.

Lao Tzu

„Żeby napisać jedno własne zdanie, trzeba przeczytać tysiące cudzych”

Ryszard Kapuściński

Harmonogram
Harmonogram

Szczegółowe informacje co do zakończenia roku szkolnego przekażą wychowawcy poszczególnych klas poprzez dziennik elektroniczny. 

W imieniu Księdza Proboszcza informujemy, że w środę o godz. 16.30., będzie Msza św. dla Dzieci i Młodzieży z naszej Szkoły, na zakończenie Roku Szkolnego na którą serdecznie zapraszamy także Rodziców.

Na podstawie:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781) - §1 pkt 7.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) - §11i oraz §11o .

Zmieniony zostaje kalendarz roku szkolnego 2019/2020 w części dotyczącej dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W związku ze zmianą terminu egzaminów ósmoklasisty na 16, 17, 18 czerwca zmianie ulegają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W/w dni ustala się jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych /zamiast 21,22,23 kwietnia/.

Informuje, że od 1 czerwca w szkole odbywają się konsultacje dla uczniów, którzy chcą poprawić oceny lub potrzebują wyjaśnienia zagadnień z zajęć  prowadzonych zdalnie i nie są w stanie zrobić tego online.

Będą się one odbywać wg ścisłego reżimu sanitarnego z którymi zapoznają Was wychowawcy. Na terenie szkoły obowiązują maseczki lub przyłbice i zalecane są rękawiczki.

Konsultacje są dobrowolne, jednak aby w nich uczestniczyć,  bezwzględnie wymagana jest zgoda rodzica /oświadczenie/. Należy je pobrać ze strony lub od wychowawcy i dostarczyć do nauczyciela najpóźniej w dniu konsultacji.
W konsultacjach mogą  w wyjątkowych sytuacjach uczestniczyć osoby nie zgłoszone wcześniej po dostarczeniu oświadczenia rodzica o zgodzie i zapoznaniu się z zasadami konsultacji.

Konsultacje dla uczniów klas 8 odbywają się wg poniższego harmonogramu /zasady jak powyżej/

Przypominam, ze każdy nauczyciel, oprócz godzin swoich zajęć, dostępny jest online w formie i godzinach wskazanych poniżej.

Oświadczenie rodzica:

Procedury bezpieczeństwa

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barcicach

Konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz jest następujący:

Kategoria Konkurs próbny Konkurs Kangur 2020
Student 22.05.2020 28.05.2020 (czwartek)
Junior 22.05.2020 29.05.2020 (piątek)
Kadet 25.05.2020 02.06.2020 (wtorek)
Beniamin 25.05.2020 03.06.2020 (środa)
Maluch 26.05.2020 04.06.2020 (czwartek)
Żaczek 26.05.2020 05.06.2020 (piątek)

Uczestnicy Konkursu proszeni są o zapoznanie się z dokumentem: Instrukcja dla uczestnika konkursu - https://www.kangur-mat.pl/

Sekretariat szkoły pracuje zdalnie- w razie potrzeby prosimy się kontaktować poprzez e-mail barcicegim@szkola.wp.pl.  W środę , czwartek i piątek możliwy jest również kontakt telefoniczny pod nr 18 446 66 60. Sprawy wymagające osobistego kontaktu można załatwić w środy i piątki od godz. 10.00 do godz. 13.00 po wcześniejszym umówieniu