Przeskocz do treści

VII Turniej Strzelecki

Dsc 9136

„Bo chcieli być wolni...”

Dnia 28 lutego 2020 roku w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w Barcicach odbył się VII Turniej Strzelecki objęty wsparciem: senatora RP Wiktora Durlaka; Posłów na Sejm RP: Jana Dudy, Urszuli Nowogórskiej, Patryka Wichra; Starosty Powiatu Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego; Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka; Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starym Sączu Andrzeja Stawiarskiego oraz Nadleśniczego Lasów Państwowych w Starym Sączu Pawła Szczygła.

Przebieg Turnieju uświetnili swoją obecnością poseł Jan Duda, Anna Majda reprezentująca poseł Urszulę Nowogórską, Edward Ciągło członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza,Andrzej Stawiarski przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu, nadleśniczy Lasów Państwowych w Starym Sączu Paweł Szczygieł, Tomasz Koszkul sołtys Barcic, Beata Krupa przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Barcicach oraz gospodarze: dyrektor szkoły Grzegorz Garwol oraz wicedyrektor Wanda Kochanowicz.

Głównym celem zawodów było uczczenie pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, którzy polegli za ojczyznę lub zostali zamordowani w latach 1945 – 1956.

Turniej został zorganizowany wspólnymi działaniami Szkolnego Klubu Strzeleckiego „VIS”, drużyny ZHR „Leśni” oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Barcicach, a prowadził go Kazimierz Baran współzałożyciel SKS LOK „VIS” w Barcicach.

Obsługę techniczną turnieju sprawowali sędziowie PZSS i instruktorzy LOK:

 • Krzysztof Gozdecki, inspektor ZP LOK – sędzia główny,
 • Stanisław Słaby, prezes ZP LOK– sędzia stanowiskowy (obliczający),
 • Józef Fiut – sędzia stanowiskowy,
 • Kazimierz Wróbel – sędzia stanowiskowy,
 • Kazimierz Baran – kierownik Turnieju.

Obsługą logistyczną zajmował się Mateusz Borucki (instruktor strzelectwa sportowego LOK), zaś akustyczno – multimedialną sprawował Maksymilian Tomasiak. Pomocą techniczną na stanowiskach strzeleckich służyła Sylwia Kulpa, absolwentka barcickiej szkoły. Pomocą porządkową w trakcie trwania Turnieju zajmowały się Wolontariuszki: Julia, Karolina, Sylwia, Aneta i Oliwia, a Kamil, obsługą techniczną sprzętu audiowizualnego.

W dniu Turnieju na strzelnicy stawiły się 22 trzyosobowe zespoły wraz z opiekunami: 17 reprezentujących szkoły podstawowe i 5 reprezentujących szkoły ponadpodstawowe powiatów: nowosądeckiego i limanowskiego.

Walczono w kategoriach indywidualnych i zespołowych. W ramach zmagań sportowych zostały rozegrane konkurencje: karabinek pneumatyczny 10 + 3 strzały, odległość 10 m z pozycji stojącej.

Obecność tak wielu drużyn po raz kolejny potwierdza, że strzelectwo sportowe cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży oraz wśród dorosłych. I starsi i młodsi mogli rywalizować ze sobą na gruncie sportowym. Sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. A czas spędzony w ramach oczekiwania na swoją kolej służył zawodnikom do nawiązywania i umacniania więzi pomiędzy szkołami (wychowankami i ich nauczycielami).

Przebieg Turnieju:

Po wprowadzeniu sztandaru drużyny ZHR „Leśni” z Barcic i odśpiewaniu hymnu dyrektor Szkoły Podstawowej w Barcicach Grzegorz Garwol serdecznie przywitał wszystkich przybyłych. Następnie dokonał uroczystego otwarcia Turnieju. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandarów głos zabrał kierownik Turnieju Kazimierz Baran, który omówił regulamin, przedstawił sędziów i obsługę techniczną oraz przeprowadził i poinformował o wynikach losowania kolejności strzelań.

Czas oczekiwania na swoją kolej na strzelnicy wypełniały zebranym prezentacje multimedialne ukazujące działalność oddziałów PPAN oraz przybliżające strzelcom sylwetki Żołnierzy Niezłomnych z terenu Sądecczyzny. Zgromadzeni mogli obejrzeć również teledyski piosenek okolicznościowych („Podziemna Armia Powraca” – koncert Leszka Czajkowskiego oraz „Żołnierze Wyklęci” zespołu De Press).

Po oddaniu strzałów uczestnicy Turnieju delektowali się słodkościami ufundowanymi przez Pana Andrzeja Stawiarskiego, właściciela Firmy Gastronomicznej „Raj” z Gołkowic oraz Panów: Edwarda Stawiarskiego, Pawła Stawiarskiego i Pawła Kucharskiego, właścicieli starosądeckiej Piekarni „Epi”.

Po zakończeniu zmagań strzeleckich wszyscy zebrali się w świetlicy szkolnej, by obejrzeć program artystyczny przygotowany przez polonistki: p. Iwonę Kaletę - Augustyn oraz p. Małgorzatę Biel – Malinowską. Prezentacja multimedialna ukazała zebranym zmagania Polaków w czasie II wojny światowej praz przybliżyła sylwetki Wyklętych, „którzy nie uznali końca II wojny i z bronią w ręku wystąpili przeciw drugiemu, obok nazizmu, zaborczemu totalitaryzmowi. Stanęli nie tylko przeciw siłom potężnego agresora, lecz także wobec jego gigantycznej propagandy. Niezłomnych, którzy walczyli, bo chcieli być wolni”. Słowa „Przysięgi” Andrzeja Kołakowskiego: „Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje się stracone” dobitnie podkreśliły działalność Niezłomnych w tamtym trudnym czasie. Prezentacja zobrazowała sylwetkę patrona drużyny ZHR „Leśni” ks. kapitana Władysława Gurgacza, ps. SEM.

Oprawę muzyczną imprezy zapewnił kierowany przez Marka Kanika chór, który zaśpiewał piosenki: „Idą leśni” oraz „Przysięga” Andrzeja Kołakowskiego.

Przed ceremonią wręczenia nagród zaproszeni Goście wygłosili okolicznościowe przemówienia.

Jako pierwszy głos zabrał Jacek Lelek. Burmistrz pogratulował zwycięzcom, a także podkreślił, sportową postawę uczestników Turnieju. „To, co robicie, jest równie ważne ja to, co robili wasi poprzednicy” – powiedział. Poseł Jan Duda zwrócił uwagę, że jesteśmy tu po to, by uczcić ten dzień, bo w ten sposób możemy zachować pamięć o tych, którzy walczyli za naszą wolność. Pan Andrzej Stawiarski podziękował organizatorom Turnieju za próbę odkrywania zapomnianych kart historii. Kolejny mówca Edward Ciągło w imieniu Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego  pogratulował zwycięzcom wygranych, a wszystkim uczestnictwa. Z kolei Anna Majda w imieniu poseł Urszuli Nowogórskiej przypomniała zebranym, że nie ma nic piękniejszego od naszej historii, a także podkreśliła to: „że budując Małą Ojczyznę, budujemy Dużą”. Sołtys Tomasz Koszkul stwierdził, że jako historyk szczególnie przeżywa to, co zostało przypomniane. Na koniec Paweł Szczygieł podkreślił, że o Niezłomnych należy zawsze pamiętać i o nich przypominać.

Następnie dyrektor Grzegorz Garwol dokonał podsumowania Turnieju. Nagrodzono najlepszych.

W klasyfikacji zespołowej szkół ponadpodstawowych (miejsca od I do III) puchary, medale oraz upominki rzeczowe zostały ufundowane przez Senatora RP Wiktora Durlaka (kategoria juniorzy starsi).

W klasyfikacji zespołowej szkół podstawowych, klasy 7-8 (miejsca od I do III) puchary, medale oraz upominki zostały ufundowane przez Posła na Sejm RP Patryka Wichra (kategoria juniorzy).

W klasyfikacji zespołowej szkół podstawowych, klasy 4-6 (miejsca od I do III) puchary, medale oraz upominki zostały ufundowane przez Starostę Powiatu Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego  (kategoria juniorzy młodsi).

W klasyfikacji indywidualnej szkół ponadpodstawowych (miejsca od I do III) puchary, medale oraz upominki rzeczowe zostały ufundowane przez Posła na Sejm RP Jana Dudę (kategoria juniorzy starsi).

W klasyfikacji indywidualnej szkół podstawowych, klasy 7-8 (miejsca od I do III) puchary, medale oraz upominki zostały ufundowane przez Posła na Sejm RP Urszulę Nowogórską (kategoria juniorzy).

W klasyfikacji indywidualnej szkół podstawowych, klasy 4-6 (miejsca od I do III) puchary, medale oraz upominki zostały ufundowane przez Burmistrza Starego Sącz Jacka Lelka  (kategoria juniorzy młodsi).

Opiekunowie zespołów, którzy zajęli miejsca od I do III otrzymali puchary oraz okolicznościowe upominki ufundowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starym Sączu Andrzeja Stawiarskiego oraz Nadleśniczego Lasów Państwowych w Starym Sączu Pawła Szczygła.

Puchary oraz Upominki rzeczowe dla najmłodszej uczestniczki i najmłodszego uczestnika Turnieju zostały ufundowane przez Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali okolicznościowe plakietki oraz gadżety.

Na podium stanęli:

Wyniki VII Turnieju Strzeleckiego:

Szkoły podstawowe – klasyfikacja indywidualna (kategoria Juniorzy Młodsi SP 4-6):

 • Mateusz Liber – SP Barcice – 94 pkt
 • Natalia Wojnarowska – SP Skrudzina – 91 pkt
 • Patrycja Szewczyk– SP Gaboń  – 89 pkt

Szkoły podstawowe – klasyfikacja indywidualna (kategoria Juniorzy SP 7-8):

 • Nikola CisowskA – SP Barcice – 91 pkt
 • Oliwia Tokarczyk – SP Gaboń – 90 pkt
 • Małgorzata Garwol – SP Barcice  – 87 pkt

Szkoły ponadpodstawowe – klasyfikacja indywidualna (kategoria Juniorzy Starsi):

 • Kamil Śliwa – ZSTiO Limanowa – 93 pkt
 • Małgorzata Sroka – ZSTiO Limanowa – 90 pkt
 • Daria Kokot – ZSTiO Limanowa – 90 pkt

Szkoły podstawowe – klasyfikacja zespołowa (kategoria Juniorzy Młodsi SP 4-6):

 • SP nr 1 Stary Sącz – 257 pkt
 • SP Barcice (I zespół ) – 253 pkt
 • SP Barcice (II zespół) – 253 pkt

Szkoły podstawowe – klasyfikacja zespołowa (kategoria Juniorzy SP 7-8):

 • SP Barcice  – 259 pkt
 • SP Gaboń  – 231 pkt
 • ZHP przy SP nr 1 Stary Sącz – 223 pkt

Szkoły ponadpodstawowe – klasyfikacja zespołowa (kategoria Juniorzy Starsi):

 • ZSTiO Limanowa (III zespół) – 264 pkt
 • ZSTiO Limanowa (II zespół) – 260 pkt
 • ZSTiO Limanowa (I zespół) – 257 pkt

Najmłodsza zawodniczka Turnieju – Natalia Wojnarowska – Skrudzina

Najmłodszy zawodnik Turnieju – Mateusz Liber – Barcice

Klasyfikacja opiekunów:

 • Edyta Dutka SP nr 2 Stary Sącz – 96 pkt
 • Grzegorz Garwol SP Barcice – 95 pkt
 • Krzysztof Pyrdoł ZS im. św. Kingi  Łącko – 93 pkt

Organizatorzy składają ogromne podziękowania Fundatorom pucharów, medali oraz nagród dla najlepszych; Sponsorom wyrobów cukierniczych oraz wszystkim Tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia Turnieju.

Wyniki zawodów (do pobrania):

MD