Przeskocz do treści

Złoty medal dla Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Barcicach

Dyrektor Grzegorz Garwol i Zastępca Dyrektora Wanda Kochanowicz zostali uhonorowani Złotym Medalem „Przyjaciela Gniazda”.
Na uroczystym Koncercie Wdzięczności 28 października 2018r. to szczególne wyróżnienie wręczyła Prezes Stowarzyszenia p. Zofia Wcisło. Natomiast w imieniu kapituły Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” p. Anna Górz wyraziła wdzięczność za serce, za czas poświęcany innym, za wiele lat współpracy i moc zmieniania życia na lepsze.
Ten medal to również wyróżnienie dla Szkoły, dla jej Uczniów i Nauczycieli, którzy kierują się takimi wartościami jak: wrażliwość społeczna, bezinteresowność, zaangażowanie i troska o dobro innych.
W liczne projekty i działania „Gniazda” włączali się członkowie szkolnych zespołów wokalnych pod opieką p. Marka Kanika i wolontariusze wraz z opiekunem p. Jadwigą Szewczyk – Kiełbasą.
Społeczność Szkoły Podstawowej serdecznie gratuluje Dyrekcji . Dziękujemy wszystkim!!