Przeskocz do treści

17 Biegi Niepodległościowe.

PROGRAM ZAWODÓW

Organizator: 
• Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach, 
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „rozwiń Skrzydła”.

Partnerzy:
• Urząd Miejski w Starym Sączu,
• Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.

Termin i miejsce zawodów:
• 09XI 2018r. (piątek) godz. 1000 - odprawa kierowników ekip.
• 09XI 2018r. godz. 1030 - otwarcie zawodów.
• Błonia Starosądeckie u stóp ołtarza Papieskiego w Starym Sączu.

Cel zawodów: 
• Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
• Popularyzacja lekkoatletyki i sportów obronnych.
• Współzawodnictwo.
• Kształtowanie postaw.

Konkurencje:
• Bieg niepodległościowy:

Trasy biegu: wokół Ołtarza Papieskiego. Z dokładnym opisem tras biegowych kierownicy ekip zostaną zapoznani na pierwszej odprawie, która odbędzie się w dniu zawodów o godz. 1000.
I grupa: szkoły podstawowe klasy IV - VI: 
na dystansie 1000m dziewcząt i chłopców
II grupa: szkoły podstawowe klasy VII - VIII i klasy III gimnazjum: 
na dystansie: dziewczęta -1000m
chłopcy - 1500m
III grupa: szkoły ponadgimnazjalne 
na dystansie: dziewczęta - 1000m 
chłopcy - 1500m

Zasady udziału w Biegu Niepodległościowym:
W każdej kategorii biegowej szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów. Zawody biegowe mają charakter rywalizacji indywidualnej i zespołowej. 
Zwycięzcą rywalizacji zespołowej w poszczególnych kategoriach będzie szkoła, która zgromadzi największą liczbę punktów w biegach. 
Będzie to suma uzyskanych punktów w rywalizacji indywidualnej dziewcząt i chłopców wg następującej zasady: 
1 miejsce - 21 pkt
2 miejsce - 19pkt
3 miejsce - 18 pkt
. .
20 miejsce - 1 pkt
W szkołach podstawowych sumowane będą wg powyższej zasady dwie kategorie wiekowe
2. W przypadku uzyskania tej samej liczby pkt wygrywa szkoła, której zawodnik będzie na wyższym miejscu w klasyfikacji biegu.

• Turniej strzelecki

Zasady udziału
- Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zawodników. Zawody mają charakter rywalizacji indywidualnej.

Konkurencje:
- Strzelanie z karabinka pneumatycznego „slawia” do tarczy biatlonowej, odległość 10 m 
Nagrody: 
Główną nagrodą w rywalizacji zespołowej Biegu Niepodległościowego jest “Puchar Burmistrza Starego Sącza” , który zostanie wręczony w dwóch kategoriach:
I kategoria – szkoły podstawowe
II kategoria – szkoły ponadgimnazjalne.

Każdy zawodnik otrzyma okolicznościowy medal, a zwycięscy w poszczególnych grupach otrzymają nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy.
Zwycięzcy Turnieju Strzeleckiego otrzymają okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w trzech kategoriach:
I kategoria – szkoły podstawowe klasy IV - VI
II kategoria – szkoły podstawowe klasy VI – VIII i klasy III gimnazjum
III kategoria – szkoły ponadgimnazjalne.

Wszystkich uczestników zawodów organizator zaprasza na tradycyjną grochówkę.

Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia należy dokonać. na adres Szkoły Podstawowej w Barcicach telefonicznie lub faxem 018 4466660 w terminie do 05. 11. 2018r
Bardzo prosimy o podanie w terminie ilościowego zgłoszenia, ponieważ pragniemy przygotować dla każdego zawodnika okolicznościowy medal.

Informacja dodatkowa:
W celu upamiętnienia 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości pragniemy oddać hołd wszystkim, którzy oddali życie, tworząc żywą mapę Polski. W tym celu o ile to jest możliwe prosimy o ubranie białych lub czerwonych koszulek. Z góry dziękujemy