Przeskocz do treści

Koncert Pieśni Patriotycznej i Niepodległościowej.


Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości zakończono w Szkole Podstawowej w Barcicach niezwykłym Koncertem Pieśni Patriotycznej i Niepodległościowej. Przygotowany został on z myślą o integracji lokalnej społeczności, a muzyka była i jest ważnym spoiwem naszej kultury. Towarzyszyła w walce o przetrwanie i wzmacniała naszą tożsamość narodową. Organizatorzy zadbali, aby każdy mógł włączyć się we wspólne śpiewanie i przygotowali okolicznościowe śpiewniki. 
Muzyka Chopina i poezja Marii Konopnickiej w interpretacji Izabeli Olszowskiej przywitały przybyłych gości Prowadzący koncert - Oliwia Chorążyczewska i Konrad Smyda przypomnieli okoliczności odzyskania przez Polkę niepodległości. Zmagania naszego narodu z zaborcami przedstawili w sugestywnej pantomimie Karolina Pierzga, Gabriela Gawlak, Nadia Witowska i Karol Gałysa. Wszystkim śpiewającym akompaniowały Patrycja Smyda, Gabriela Pustułka , Anita Paluch a towarzyszyli młodzi artyści – przedstawiciele klas IV –VI. Na zakończenie najmłodsi wykonawcy (Zuzanna Barnach, Amelia Bielak, Maria Kotarba, Julia Lelito, Jakub Kruczek, Aleksander Maślanka, Mateusz Sobczak i Filip Żabecki) zaprezentowali radosny taniec z szarfami, a najstarsi Nadia Witowska, Gabriela Gawlak, Julia Żabecka, Karolina Pierzga, Bartłomiej Lach, Karol Gałysa, Kamil Tokarczyk, Krystian Smyda zaprosili wszystkich do wspólnego poloneza.
Koncert przygotowany przez Szkołę Podstawową w Barcicach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Rozwiń Skrzydła” zamykał cykl działań podejmowanych z uczniami w ramach obchodów upamiętniających 100-lecie odzyskania niepodległości. Jednym z nich był konkurs plastyczno-literacki „Pocztówka dla Polski”. Wykonane prace można było obejrzeć podczas koncertu. Kolejnym było stworzenie żywego obrazu Polski i odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. To przedsięwzięcie miało miejsce na Starosądeckich Błoniach podczas XVII Biegów Niepodległościowych.