Przeskocz do treści

Konkurs kolęd i pastorałek „ Leć kolędo w świat…”

W dniu 1 lutego 2019 r. w naszej szkole odbył się coroczny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla uczniów klas I-III. Konkurs miał na celu kultywowanie zwyczaju śpiewania kolęd, rozbudzanie zainteresowania muzyką, docenianie dzieci uzdolnionych muzycznie, integrację społeczności szkolnej. Uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom wokalny, dobór kolęd i pastorałek do możliwości uczniów sprawił, że jury miało bardzo trudne zadanie. Dodatkowym atutem uczestników konkursu były piękne stroje, wykorzystanie instrumentów muzycznych. Zwycięzcy i wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Oprócz wielu wspaniałych wrażeń towarzyszących imprezie został zrealizowany najważniejszy cel, którym było wspólne kolędowanie. W efekcie przeprowadzonego konkursu przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce: Anna Grucela kl.IA Amelia Kołodziej i Adam Janczak kl.I C
II miejsce: Magdalena Tomasiak, Aleksandra Gwiżdż, Anna Walczak kl.IIC
Zuzanna Śmierciak kl.III A , Krystian Nowak kl.II A, 
III miejsce: Julia Mazurkiewicz, Natalia Nowak, Gabriela Jarzębak kl.IC, Martyna Broniszewska kl.II A Magdalena Gizicka, Sandra Wnęk kl. III A
Wyróżnienia: Rafał Tokarczyk IA, Anna Paluszek, Justyna Golba IB,Hubert Janczak, Kacper Wawrzyniak IIB, Emilia Pawlik, Kamil Kołbom IIB,Jan Gabryś Piotr Tokarczyk IIA.
Pragniemy wyrazić szczególną wdzięczność p.Stanisławie Olszowskiej za wykonanie pięknej dekoracji oraz p.Markowi Kanikowi za czuwanie nad oprawą muzyczną w czasie prób i całego konkursu.