Przeskocz do treści

W hołdzie niezłomnym… – obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W szczególny sposób uczcili pamięć żołnierzy niezłomnych polskiego podziemia niepodległościowego uczestnicy VI Turnieju Strzeleckiego, zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach. Sportowe zawody wzbogacił okolicznościowy program artystyczny „Za wolność”, przygotowany przez I. Kaletę- Augustyn, M. Biel- Malinowską, M.Kanika, M. Tomasiaka. Wzruszające pieśni i recytacje wykonali: szkolny zespół wokalny i I. Olszowska. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.
Uczestników turnieju oraz gości powitał Dyrektor Szkoły Grzegorz Garwol. Szkolną uroczystość uświetnili :Poseł na Sejm RP Jan Duda, Radna Województwa Małopolskiego Marta Mordarska, Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski, , Wiceburmistrz Starego Sącza Kazimierz Gizicki oraz Nadleśniczy Lasów Państwowych w Starym Sączu Paweł Szczygieł, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu Krzysztof Szewczyk i Kierownik Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Józef Augustyn .
Celem turnieju było złożenie hołdu członkom oddziałów partyzanckich na Sądecczyźnie, walczącym w latach 1939-45 i w latach 1945-1955 oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia przez upowszechnianie wiedzy o historii kraju w latach II wojny światowej oraz w okresie powojennym.
Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwali sędziowie: Wojciech Fałowski- sędzia główny, Kazimierz Wróbel i Józef Fiut – sędziowie techniczni, kierownik turnieju Kazimierz Baran, koordynator działań związanych z przebiegiem turnieju M. Borucki i M. Tomasiak oraz szkolni harcerze i wolontariusze.
W rywalizacji strzeleckiej wzięli udział zawodnicy ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z gminy Stary Sącz, z Limanowej, harcerze ZHP i ZHR ze Starego Sącza i Barcic oraz goście ze szkoły partnerskiej w Hniezdnem na Słowacji. Najlepsi otrzymali dyplomy, medale i puchary oraz okolicznościowe upominki. 

I. Wyniki indywidualne:

Kategoria młodsi juniorzy
1. Romanak Patrik ZS s MS Hniezdne
2. Belska Dominika SP nr 1 w Starym Sączu
3. Cisowska Nikola SP im. F. Świebockiego w Barcicach
4. Orłowski Adam SP nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu
5. Garwol Martyna I Starosądecka Drużyna Harcerzy "Leśni"
6. Lompart Elena SP im. F. Świebockiego w Barcicach

Kategoria juniorzy
1. Groński Bartek I Starosądecka Drużyna Harcerzy "Leśni"
2. Janczak Tomasz SP im. F. Świebockiego w Barcicach
3. Firlej Maksymilian SP im. J. Pawła II w Gołkowicach
4. Kowalik Adrian SP nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu
5. Augustyniak Michał SP nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu
6. Warcholak Szymon Niepubliczna SP w Starym Sączu

Kategoria starsi juniorzy
1. Kokot Daria ZSTiO im. J. Pawła II w Limanowej
2. Śliwa Kamil ZSTiO im. J. Pawła II w Limanowej
3. Kulpa Sylwia ZSP im. prof. J. Tischnera w Starym Sączu zespół II
4. Sroka Małgorzata ZSTiO im. J. Pawła II w Limanowej
5. Gawron Kamil ZSP im. prof. J. Tischnera w Starym Sączu zespół I
6. Żninska Sylwia ZSTiO im. J. Pawła II w Limanowej

Opiekunowie
1. Tudaj Paulina I Starosądecka Drużyna Harcerzy "Leśni"
2. Gawron Maria ZSTiO im. J. Pawła II w Limanowej
3. Śledź Piotr SP im. Św. O. S. Papczyńskiego w Podegrodziu
4. Jasiński Zbigniew ZSP im. prof. J. Tischnera w Starym Sączu zespół II
5. Tomasiak Maksymilian I Starosądecka Drużyna Harcerzy "Leśni"
6. Grzegorz Garwol SP im. F. Świebockiego w Barcicach

II. Wyniki Zespołowe

Kategoria młodsi juniorzy
1. SP im. F. Świebockiego w Barcicach
2. I Starosądecka Drużyna Harcerzy "Leśni"
3. ZS s MS Hniezdne
4. SP im. J. Pawła II w Gołkowicach
5. SP nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu
6. SP nr 1 w Starym Sączu

Kategoria juniorzy
1. SP nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu
2. SP im. F. Świebockiego w Barcicach
3. Niepubliczna SP w Starym Sączu
4. SP im. J. Pawła II w Gołkowicach
5. I Starosądecka Drużyna Harcerzy "Leśni"
6. ZHP "Sokoły" przy SP1 S. Sącz

Kategoria starsi juniorzy
1. ZSTiO im. J. Pawła II w Limanowej
2. ZSTiO im. J. Pawła II w Limanowej
3. ZSTiO im. J. Pawła II w Limanowej
4. ZSP im. prof. J. Tischnera w Starym Sączu zespół I
5. LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
6. ZSP im. prof. J. Tischnera w Starym Sączu zespół II

Wzorem lat ubiegłych Turniej zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach oraz działający przy niej Szkolny Klub Strzelecki LOK „Vis”. Jego przeprowadzenie było możliwe dzięki wsparciu: Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Radnej Województwa Małopolskiego Marty Mordarskiej, a także Posła na Sejm RP Jana Dudy, Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego, Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka, Nadleśniczego Lasów Państwowych w Starym Sączu Pawła Szczygła, Rady Rodziców naszej szkoły, Firmy Gastronomicznej A. Gorczowskiego, Firmy „Raj” Andrzeja Stawiarskiego, Szkoły Języków Obcych Erudis w Starym Sączu.
Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie, pomoc w organizacji turnieju. Drużynom, opiekunom za uczestnictwo i sportową rywalizację, wolontariuszom, harcerzom za pomoc i sprawną organizację wyznaczonych działań.

(I. K.)