Przeskocz do treści

„Kapsuła czasu” złożona w Muzeum Regionalnym w Starym Sączu

W dniu 31 maja 2019 roku w Muzeum Regionalnym w Starym Sączu odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządów Uczniowskich z terenu Gminy Stary Sącz w celu zamknięcia „kapsuły czasu”. 
Inicjatywa nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń z innymi Samorządami Uczniowskimi 
z terenu naszej gminy narodziła się już w roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum w Barcicach. Samorząd Uczniowski przygotował wtedy spotkanie i zaprosił na nie przedstawicieli Samorządów Uczniowskich z innych szkół. Na to zaproszenie odpowiedziały wszystkie szkoły i odbyły się pierwsze wspólne zajęcia integracyjne i warsztatowe. Inicjatywa spodobała się uczestnikom i zgodnie 
z ustaleniami w kolejnych latach spotykaliśmy się w Przysietnicy, Gołkowicach i Starym Sączu.

Obecny rok szkolny 2018/2019 jest wyjątkowy z różnych powodów. 11 listopada obchodziliśmy 
100 –lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a w czerwcu z naszymi szkołami pożegnają się ostatnie roczniki gimnazjum. 
Postanowiliśmy uczcić te wydarzenia w nietypowy sposób. Tak narodził się pomysł wspólnej „kapsuły czasu”. Przedsięwzięcie to przygotował i koordynował Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 
w Barcicach z pomocą Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Gołkowicach.

W listopadzie 2018 r. w Szkole Podstawowej w Barcicach zorganizowaliśmy warsztaty dla wszystkich Samorządów i wspólnie wypracowaliśmy, co umieścimy w „ kapsule czasu”. 
Oprócz zdjęć i pamiątek postanowiliśmy poszukać w naszym otoczeniu osoby, która poprzez swoje czyny zasługuje na upamiętnienie. 
Wszystkie szkoły przyłączyły się do naszej inicjatywy i owoce ich pracy zamknęliśmy dzisiaj w „kapsule czasu”. Znalazły się tam informacje o patronach szkół, zdjęcia, pamiątki, foldery, prezentacje, filmy. 

Dzisiejsze spotkanie w Muzeum otworzył Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barcicach, który pogratulował i podziękował młodzieży i opiekunom za inicjatywę i zaangażowanie. Przedstawiciele Samorządów odczytali listy przygotowane do otwierających „kapsułę czasu” za 25 lat. Na zakończenie spotkania kapsuła została zamknięta i przekazana Prezesowi Andrzejowi Długoszowi. Będzie przechowywana w archiwum Muzeum Regionalnego w Starym Sączu aż do otwarcia czyli do 30 maja 2044 roku.
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Barcicach dziękuje wszystkim uczniom i opiekunom za przygotowanie materiałów oraz Panu Prezesowi Andrzejowi Długoszowi za zgodę na złożenie „kapsuły czasu” w Muzeum. 
E. Kowalczyk