Przeskocz do treści

Komunikat

Dyrektor Szkoły informuje, że na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. wszelkie zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze na terenie Szkoły do zostają zawieszone dnia 26 kwietnia.
W związku z tym nadal obowiązuje organizacja edukacji zdalnej.

Egzamin klas ósmych zostaje przesunięty. O jego terminie Rodzice i Uczniowie zostaną poinformowani.