Przeskocz do treści

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 4-8

Informuje, że od 1 czerwca w szkole odbywają się konsultacje dla uczniów, którzy chcą poprawić oceny lub potrzebują wyjaśnienia zagadnień z zajęć  prowadzonych zdalnie i nie są w stanie zrobić tego online.

Będą się one odbywać wg ścisłego reżimu sanitarnego z którymi zapoznają Was wychowawcy. Na terenie szkoły obowiązują maseczki lub przyłbice i zalecane są rękawiczki.

Konsultacje są dobrowolne, jednak aby w nich uczestniczyć,  bezwzględnie wymagana jest zgoda rodzica /oświadczenie/. Należy je pobrać ze strony lub od wychowawcy i dostarczyć do nauczyciela najpóźniej w dniu konsultacji.
W konsultacjach mogą  w wyjątkowych sytuacjach uczestniczyć osoby nie zgłoszone wcześniej po dostarczeniu oświadczenia rodzica o zgodzie i zapoznaniu się z zasadami konsultacji.

Konsultacje dla uczniów klas 8 odbywają się wg poniższego harmonogramu /zasady jak powyżej/

Przypominam, ze każdy nauczyciel, oprócz godzin swoich zajęć, dostępny jest online w formie i godzinach wskazanych poniżej.

Oświadczenie rodzica:

Procedury bezpieczeństwa

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barcicach