Przeskocz do treści

Czytam z klasą

Czytam Z Klasa

W roku szkolnym 2020/2021 klasy pierwsze naszej szkoły realizują międzynarodowy projekt edukacyjny -  CZYTAM Z KLASĄ  lekturki spod chmurki.

Projekt  ma na celu rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integrację zespołu klasowego, a także  wzmocnienie więzi  ze środowiskiem przyrodniczym oraz  rozwinięcie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Pierwszakom życzymy radości z poznawania nowych bohaterów książek i wspaniałych pomysłów przy wykonywaniu zadań.

Wychowawczynie

Czytam Z Klasa Plakat