Przeskocz do treści

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, terapeutyczna

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli powstała poradnia on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” łączy użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych. Portal poradni on-line wykorzystuje technologiczne zabezpieczające politykę prywatności.

Poradnia on-line prowadzi indywidulne i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców.

W okresie pandemii duża grupa dzieci, rodziców i nauczycieli wymaga natychmiastowej pomocy i wsparcia. Stworzenie w poradni on-line profili poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz ze specjalistami daje szansę na szybkie dotarcie do podopiecznych ze swojego regionu.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” zawiera:

Profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line co zapewni współpracę międzysektorową;
System rezerwacji indywidulanych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form wsparcia, warsztatów;
Moduł komunikacji poprzez on-line wideo/czat jednoosobowy i wideo/czat wieloosobowy ze specjalistami;
Wyszukiwarkę placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na województwa bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego;
Bazę wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc.;
Moduły przesyłania załączników i udostępniania treści.
Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” należy wejść na stronę https://zawszejestjakieswyjscie.pl.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu zaprasza wszystkich potrzebujących wsparcia psychologicznego do bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu 18-446-13-60 w celu umówienia się na stacjonarne konsultację czy terapię w Poradni w Starym Sączu ul. Partyzantów 15.

Zapraszamy wszystkich potrzebujących pomocy do skorzystania z materiałów i konsultacji


Anna Czyż-Kucharczyk