Przeskocz do treści

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok 2021/2022

Terminy

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf