Przeskocz do treści

Konsultacje

Informujmy, że od 8 marca w szkole odbywają się konsultacje dla uczniów klas 8.

Uczniowie, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w konsultacjach w danym tygodniu, będą musieli to zgłosić danemu nauczycielowi dzień wcześniej w Tems we wpisach na kanale Ogólnym danego przedmiotu. Konsultacje będą prowadzone zamiast Pde.

Będą się one odbywać wg ścisłego reżimu sanitarnego, z którymi zapoznają Was wychowawcy. Na terenie szkoły obowiązują maseczki i zalecane są rękawiczki.

Konsultacje są dobrowolne, jednak aby w nich uczestniczyć,  bezwzględnie wymagana jest zgoda rodzica /oświadczenie/. Należy je pobrać ze strony lub od wychowawcy i dostarczyć do nauczyciela najpóźniej w dniu konsultacji.
W konsultacjach mogą  w wyjątkowych sytuacjach uczestniczyć osoby nie zgłoszone wcześniej po dostarczeniu oświadczenia rodzica o zgodzie i zapoznaniu się z zasadami konsultacji.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Barcicach