Przeskocz do treści

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

W roku szkolonym 2020/21 uczniowie klas 1a i 1b zrealizowali innowację pedagogiczną ,,CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”, która jest międzynarodowym projektem edukacyjnym o tym samym tytule. Projekt skierowany był do uczniów klas I – III z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. Autorką i organizatorką projektu jest pani Honorata Szanecka. Jego założeniem było zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

Innowację pedagogiczną „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” realizowano poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem i aktywność z wykorzystaniem szerokiej gamy metod aktywizujących. Uczniowie musieli wykonać wiele zadań i uzupełnić Lekturniki. Po zrealizowaniu każdego modułu nauczyciel umieszczał na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć i otrzymywał od autora projektu potwierdzenie realizacji tego modułu. Uczniowie bardzo chętnie realizowali poszczególne zadania. Z ciekawością czekali na kolejne działania. Przez cały rok uzupełnialiśmy nasze drzewo czytelnicze.

Projekt okazał się ciekawą formą. Innowacyjność zajęć przyczyniła się do rozwijania u dzieci kreatywności i twórczego myślenia oraz zwiększenia zainteresowania czytelniczego. Wpłynęła również na  umiejętność współpracy w grupie.

Na zakończenie całego projektu (trzech modułów) uczniowie otrzymali  upragnione dyplomy i certyfikaty.

Warto kontynuować taką formę nauki w przyszłości.

Dziękujemy za wspaniałą zabawę i czekamy na kolejne wyzwania.

Wychowawczynie;

Anna Leśniara i Ewa Tokarska