Przeskocz do treści

Informacja!

Stypendia za wyniki w nauce za II półrocze roku szkolnego 2020/2021.


Dyrektor szkoły informuje, że stypendia za wyniki w nauce wypłacane będą w dniach 13 - 15 lipca oraz 19 – 23 lipca 2021r. w godz. 8:00 - 15:30 w sekretariacie szkoły. Do odbioru stypendium upoważnieni są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.