Przeskocz do treści

„Archipelag Skarbów”

W dniach 20-22 grudnia 2021. w naszej szkole, dzięki współpracy z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej, realizowany jest program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów – Wyprawa Odkrywców. Realizacja programu była możliwa dzięki udziałowi w projekcie „Profilaktyka w każdą pogodę”, finansowanym ze środków budżetu Państwa „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

W szkole jest realizowany program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów – Wyprawa Odkrywców w ramach projektu „Profilaktyka w każdą pogodę”, dofinansowanego ze środków budżetu Państwa „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Zapraszamy na szkolenie dla rodziców i nauczycieli w poniedziałek 20 grudnia o 20.15 -21.00 na platformie Teams,
w zespole: Archipelag Skarbów logujemy się z konta swojego dziecka.

1
2
3

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa: Społeczna odpowiedzialność nauki