Przeskocz do treści

KOMUNIKAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji I Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /poz. 186/ od 31 stycznia do 27 lutego klasy 5 do 8 przechodzą na naukę w trybie zdalnym. Klasy 1-3, 4 oraz 0 uczą się stacjonarnie.

PIERWSZY TYDZIEŃ UCZYMY SIĘ WG PODZIAŁU GODZIN OBOWIĄZUJĄCEGO W I OKRESIE W SALACH PRZYDZIELONYCH WE WRZEŚNIU.