Przeskocz do treści

XXIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Img 20220215 130120
Konkurs

W dniu 15 lutego w samo południe w Powiatowej i Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu odbył się I etap (eliminacje lokalne) XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego  im. Wojciecha Korfantego.

Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Honorowy patronat nad ogólnopolskim konkursem sprawują m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie.

Natomiast honorowym patronem eliminacji lokalnych jest Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek.

Zadaniem uczestników było wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu:

„Prawdziwa radość jest rzeczą poważną” /Seneka/.

Rolę przewodniczącej jury pełniła Pani dr Agnieszka Kania, wojewódzki koordynator konkursu, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tym roku po raz pierwszy w eliminacjach wzięli udział uczniowie z klas ósmych naszej szkoły, którzy przygotowywali się pod okiem swoich pań polonistek.

Byli to:

Komenda Patrycja kl.8a
Kutak Aleksandra kl.8a
Olszowska Emilia kl.8a
Zaryczny Klaudia kl.8a
Fąfara Krystian kl.8c
Wawrzyńska Dominika kl.8c

Uczestnikom gratulujemy odwagi i życzymy zakwalifikowania się do eliminacji regionalnych.

M. Maćkowska