Przeskocz do treści

Konkurs recytatorski: „Maria Konopnicka dzieciom”

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs recytatorski:

„Maria Konopnicka  dzieciom”

1. Celem konkursu jest uczczenie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek  oraz upowszechnienie wśród uczniów twórczości Marii Konopnickiej - Patronki Roku 2022.

3. Zasady udziału:

  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas: 1 -8. Wychowawca wyznacza po 2 osoby z klasy.
  • Do repertuaru wybieramy  tylko  wiersze  poetki .
  • Każdy z uczestników przygotowuje do recytacji wiersz lub jego fragment , którego wykonanie nie przekracza 3 minut.
  • Kandydatów chętnych  do wzięcia udziału w konkursie zgłaszamy w bibliotece szkolnej w terminie do 13.05.22 r.

3. Przebieg konkursu.

  • Konkurs szkolny będzie oceniany w następujących kategoriach:

- klasy 1-3

- klasy 4-6

- klasy 7-8

  • Konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej dnia 03.06.2022 r.
  • Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokonuje oceny recytacji.
  • Kryteria oceny:

-  dobór fragmentu dostosowanego do możliwości  psychofizycznych ucznia,

-  opanowanie pamięciowe,

-  interpretacja głosowa tekstu (rozumienie tekstu, przekazanie emocji),

-  kultura słowa,

-  ogólny wyraz artystyczny.

  • Laureaci konkursu otrzymają nagrody.
  • Nagrody zostaną wręczone w dniu konkursu.

Wizerunek uczestników konkursu może zostać opublikowany na stronie Internetowej szkoły oraz w  mediach lokalnych.