Przeskocz do treści

14 – Dzień Edukacji Narodowej

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Dsc 5356
Dzień Nauczyciela

Jakże nie pisać wierszy,
jakże nie płonąć w podzięce.
Za dar najpiękniejszy,
za Wasze SERCE !

W przeddzień Dnia Nauczyciela społeczność Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach wzięła udział w uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów klas piątych oraz miała okazję spotkać się z emerytowanymi nauczycielami i pracownikami szkoły.

Słowami wierszy i piosenek oraz tańcem uczniowie wyrażali wdzięczność Nauczycielom za trud pracy, za wyrozumiałość, cierpliwość i poświęcony czas. Wręczyli też kwiaty, które podkreśliły wagę tego święta.

Również Dyrektor Szkoły Pan Grzegorz Garwol podziękował wszystkim pracownikom obsługi za ich wkład w dobre funkcjonowanie placówki, a wszystkim Nauczycielom za dobrą pracę, owocną współpracę i olbrzymi wkład w wychowanie młodych ludzi.

W  niezwykły sposób Rada Rodziców uhonorowała pracę Nauczycieli – ogromnym tortem, który z najlepszymi życzeniami dla Grona Pedagogicznego został przekazany w ręce Pani Wicedyrektor.

W akademii udział wzięli emerytowani nauczyciele szkoły oraz gość honorowy – Pan Marian Millan – nauczyciel, który pierwsze szlify w zawodzie nauczyciela zdobywał w barcickiej szkole.  

Po akademii odbyło się spotkanie dyrekcji, nauczycieli oraz przedstawiciela mieszkańców Barcic Pana Franciszka Wikarczyka z gościem honorowym. Po poczęstunku Pan Marian Millan podzielił się z zebranymi swoimi wspomnieniami związanymi z pracą w Szkole Podstawowej w Barcicach na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wspomniał ówczesną Kierownik Szkoły p. Marię Łuczkiewicz i podkreślił, że doświadczenia zdobyte w tej placówce ukierunkowały jego dalsze życie (pracował później m.in. w szkołach Krynicy, Zakopanego). Do nauczycieli i kolegów – emerytów zwrócił się z apelem: „Piszcie swoje przeżycia nie dla obecnych, ale dla przyszłych pokoleń. Dla potomnych, by przyszłość wiedziała, jak było”. Kierując wypowiedź do przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego stwierdził: „Dzięki Szkole miałem piękne życie”. Na zakończenie wygłosił z pamięci wiersze, które kiedyś napisał. Obiecał również, że chętnie znów wróci do „korzeni, które go ukształtowały”.

Uczniowie w ramach spotkania pokoleń przybliżyli zebranym historię i współczesność barcickiej szkoły w formie prezentacji multimedialnej. To było niezwykłe zderzenie przeszłości i teraźniejszości.

Atmosferę tego spotkania trafnie oddają słowa wiersza:

Kiedy pójdę w świat,
W daleką drogę,
I gdy ciężko będzie mi,
Gdy pomyślę: „Już nie mogę”,
Wtedy w myślach będziesz Ty.
Bo uczyłeś mnie, by walczyć,
By po słusznej stronie iść,
Nauczycielu drogi, powiem prawdę,
Taki jak Ty, chciałbym być.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

Organizatorzy: ET; MB; MD