Przeskocz do treści

„Stary Sącz. Wiem, gdzie mieszkam”

Dsc 5761
Konkurs

4 stycznia 2023 roku o godzinie 12:00 odbył się I etap konkursu historycznego „Stary Sącz. Wiem, gdzie mieszkam”. W konkursie organizowanym przez Burmistrza Starego Sącza oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Starym Sączu, wzięli udział uczniowie  klas 5-8.

Uczestnicy I etapu mierzyli się z pytaniami dotyczącymi m.in. historii miasta, jego patronki, herbu, zabytków, najważniejszych wydarzeń.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, natomiast  patronat medialny Kurier Starosądecki oraz Starosądeckie.info. Wyniki I etapu i tym samym lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu – międzyszkolnego, zostaną ogłoszone 12 stycznia br. Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, położonych na terenie miasta i gminy Stary Sącz ma na celu zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy na temat miejsc, wydarzeń, postaci związanych z historią miasta i gminy w której mieszkają. Każdy uczestnik III etapu - etapu finałowego otrzyma nagrodę rzeczową. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy poszerzenia swojej wiedzy na temat historii miasta i gminy Stary Sącz.

/M.Borucki/