Przeskocz do treści

Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

W dniu 23 lutego w Powiatowej i Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu odbył się I etap (eliminacje lokalne) XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego  im. Wojciecha Korfantego.

Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Honorowy patronat nad ogólnopolskim konkursem sprawują m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie.

Natomiast honorowym patronem eliminacji lokalnych jest Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek.

Zadaniem uczestników było wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu:

„Nie zdajemy sobie sprawy z naszej wielkości, lecz także z naszej odpowiedzialności”. /Wojciech Korfanty/

Rolę przewodniczącej jury pełniła Pani dr Agnieszka Kania, wojewódzki koordynator konkursu, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tym roku w eliminacjach wzięli udział uczniowie z klas ósmych naszej szkoły, którzy przygotowywali się pod okiem swoich pań polonistek.

Byli to:

Kutak Zuzanna kl.8b

Lis Martyna kl. 8c

Żabedcki Filip kl. 8a

Uczestnikom gratulujemy odwagi i życzymy zakwalifikowania się do eliminacji regionalnych.

M. Maćkowska