Przeskocz do treści

IX Turniej Strzelecki z elementami Sportów Obronnych

Dsc 6024
Turniej

Żegnał ich wieczorny mrok,
Gdy ruszali w bój,
Gdy cichła pieśń.
Szli, by walczyć o twój dom
Wśród zielonych pól -
O nowy dzień.

/Biały krzyż.
Piosenka skomponowana przez Krzysztofa Klenczona/

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych dnia 1 marca 2023 r. Szkole Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach odbył się IX Turniej Strzelecki z elementami sportów obronnych zorganizowany w hołdzie oddziałom „leśnych” na Sądecczyźnie walczących o wolność w latach 1939-1945 i w latach 1945-1955.

W zmaganiach strzeleckich wzięły udział reprezentacje szkół podstawowych z terenu gminy Stary Sącz – 6 zespołów w kategorii juniorów młodszych oraz 5 zespołów w kategorii juniorów. Oprócz konkurencji strzeleckich uczestnicy musieli również w hali sportowej pokonać ośmioelementowy tor przeszkód.

W strzelnicy Szkolnego Klubu Strzeleckiego LOK „Vis” przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach zostały przeprowadzone eliminacje w strzelaniu do tarczy z karabinka pneumatycznego kal. 4,5 mm. Uczestnicy mieli do dyspozycji 13 strzałów (3 strzały próbne oraz 10 strzałów ocenianych). Strzelali z pozycji stojącej z podparciem w łokciach. Trzyosobowe zespoły - reprezentacje klas - walczyły w dwóch kategoriach: juniorów młodszych (klasy 4-6) oraz juniorów (klasy 7-8).

Obsługę techniczną turnieju sprawowali sędziowie PZSS i instruktorzy LOK: Krzysztof Gozdecki, inspektor ZP LOK – sędzia główny; Józef Fiut – sędzia stanowiskowy; Kazimierz Wróbel – sędzia stanowiskowy oraz Kazimierz Baran – kierownik Turnieju.

Obsługą logistyczną zajmował się Mateusz Borucki (instruktor strzelectwa sportowego LOK), zaś akustyczno – multimedialną sprawował Maksymilian Tomasiak. Pomocą porządkową w trakcie trwania Turnieju zajmowały się wolontariuszki oraz harcerze drużyny ZHR.

Warto przypomnieć, że ks. Władysław Gurgacz ps. „SEM” jest patronem drużyny harcerzy ZHR „Leśni” działającej przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach.

Po wprowadzeniu sztandaru drużyny ZHR „Leśni” z Barcic i odśpiewaniu hymnu Pani Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Barcicach Edyta Kowalczyk serdecznie przywitała wszystkich przybyłych i dokonała uroczystego otwarcia Turnieju. Po wyprowadzeniu sztandaru głos zabrał kierownik Turnieju Pan Kazimierz Baran, który omówił regulamin, przedstawił sędziów i obsługę techniczną. Następnie przeprowadzono losowanie dotyczące kolejności strzelań i zmagań sportowych.

Czas oczekiwania na swoją kolej na strzelnicy i w hali sportowej wypełniały zebranym prezentacje multimedialne ukazujące działalność oddziałów PPAN oraz przybliżające uczestnikom turnieju sylwetki Żołnierzy Niezłomnych z terenu Sądecczyzny.

W trakcie zmagań strzeleckich i sportowych uczestnicy Turnieju delektowali się słodkościami ufundowanymi przez Pana Andrzeja Stawiarskiego, właściciela Firmy Gastronomicznej „Raj” z Gołkowic oraz zjedli ciepły posiłek ufundowany przez Fermę Drobiu Pana Andrzeja Zycha z Gołkowic.

Po zmaganiach strzeleckich i sportowych zebrani w świetlicy szkolnej uczniowie i ich opiekunowie obejrzeli montaż słowno – muzyczny związany z obchodzonym w dniu 1 marca Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Oprawę muzyczną imprezy zapewnił kierowany przez Marka Kanika chór, który został nagrodzony gromkimi brawami.

W uroczystym podsumowaniu Turnieju wziął udział burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek, który wraz z Panią Wicedyrektor Edytą Kowalczyk i kierownikiem Turnieju Panem Kazimierzem Baranem udekorowali najlepszych strzelców oraz najlepsze zespoły Turnieju. Puchary i medale w klasyfikacjach zespołowych i indywidualnych dla zwycięzców ufundowali: w kategorii juniorów – burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, w kategorii juniorów młodszych – przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu Andrzej Stawiarski.

Na zakończenie głos zabrał Pan Jacek Lelek. Burmistrz pogratulował zwycięzcom, a także podkreślił, sportową postawę uczestników Turnieju.

Wyniki IX Turnieju Strzeleckiego:

Szkoły podstawowe – klasyfikacja indywidualna (kategoria Juniorzy Młodsi SP 4-6):

 • Karol Tokarczyk – SP Barcice – 140 pkt
 • Kataryna Garwol – SP Barcice –135 pkt
 • Wiktor Kurzeja – SP nr 1 Stary Sącz – 130 pkt

Szkoły podstawowe – klasyfikacja indywidualna (kategoria Juniorzy SP 7-8):

 • Nikodem Węgrzyn – SP Barcice – 141 pkt
 • Anastazja Jasińska – SP Barcice – 140 pkt
 • Miłosz Haza – SP Moszczenica – 130 pkt

Szkoły podstawowe – klasyfikacja zespołowa (kategoria Juniorzy Młodsi SP 4-6):

 • SP Barcice – 390 pkt
 • SP nr 2 Stary Sącz – 364 pkt
 • SP nr 1 Stary Sącz – 351 pkt

Szkoły podstawowe – klasyfikacja zespołowa (kategoria Juniorzy SP 7-8):

 • SP Barcice – 409 pkt
 • SP Gaboń – 349 pkt
 • SP Moszczenica – 322 pkt

Wszystkim uczestnikom Turnieju gratulujemy uczestnictwa i wysokich wyników!

Wyniki zawodów (do pobrania):

Organizatorzy składają ogromne podziękowania Fundatorom pucharów, medali i nagród oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia Turnieju.

MB; MD; MT