Przeskocz do treści

Rekrutacja 2023/2024

 Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kl I oraz lista zakwalifikowanych kandydatów do oddziału przedszkolnego  Szkoły Podstawowej im. F. Świebockiego w Barcicach jest wywieszona  na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.